Historici tegen verplichte Canon

De ‘Canon van Nederland’, die de geschiedenis en cultuur van Nederland beschrijft, moet niet verplicht worden gesteld binnen het geschiedenisonderwijs. Dat schrijven 23 hoogleraren en docenten didactiek van de geschiedenis in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de historici zal de verplichtstelling van de Canon voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs leiden tot een verslechtering van het geschiedenisonderricht. De samenstelling van de Canon is „aanvechtbaar” en is niet „didactisch consistent”, zo stellen de hoogleraren en didactici.

De Canon van Nederland is een lijst personen, gebeurtenissen en ‘creaties’, die de essentie van de Nederlandse ontstaansgeschiedenis en culturele identiteit moet beschrijven. Over de samenstelling ontstond in 2007 discussie. Zo zijn de kunstenaars van de ‘De Stijl’ bijvoorbeeld wel opgenomen in de lijst, maar ontbreekt een belangrijk historisch fenomeen als de Verzuiling. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over het regeringsvoorstel om de Canon op te nemen in de verplichte ‘kerndoelen’.

Volgens de ondertekenaars van de brief, waaronder de hoogleraren Vaderlandse geschiedenis James Kennedy en Piet de Rooij, is de invoering van de Canon een voorbeeld van bemoeizucht.

Lees de protestbrief op www.ivgd.nl