Gedegen gemanipuleerd 7

In een reactie op een stuk over Gentechnologie veroordeelt H. van Mossevelde resistentieveredeling. Hij veroordeelt immers het inkruisen van resistentiegenen, want die worden toch `doorbroken`. Hierbij gaat hij voorbij aan deze tak van plantenveredeling, die misschien al vanaf 1900 door veredelingsbedrijven wordt toegepast. Zouden deze bedrijven geen resistentieveredeling - op klassieke of moderne wijze - hebben toegepast of toepassen, dan zouden nu vele gewassen in de wereld met weinig succes geteeld worden. We zouden moeten terugvallen op landrassen, ook wel boeren- en tuindersrassen genoemd. Hierbij moeten we bedenken dat de tarwelandrassen in Nederland rond 1880 zo`n 750-1000 kg/ha opbrachten, terwijl de opbrengst van veredelde rassen met betere teelttechnieken nu in de buurt van 8.000-10.000 kg/ha ligt. Mossevelde heeft gelijk dat de resistentie van de meeste resistentiegenen door aanpassing van de pathogeen verdwijnt, maar vermeldt niet dat het ene resistentiegen het een korte tijd uithoudt, terwijl een ander resistentiegen pas na vele jaren of zelfs nooit doorbroken wordt. Hoe langer het duurt, voordat het pathogeen zich heeft aangepast, hoe langer de wereldbevolking van het resistente ras kan profiteren. Aangezien een veredelingsbedrijf nooit precies de opbrengst van een veld van een van haar rassen kan schatten, zal er, wellicht in minder toegankelijke gebieden, een zwart circuit van oogstzaad/ zaaizaad ontstaan. Chinese boeren kregen enkele jaren geleden gm-rijstzaad. Zij hadden de taak het gewas uit te proberen en het oogstzaad terug te geven. Zou dat laatste gebeurd zijn? Als het nieuwe rijstras beter was dan de in gebruik zijnde rassen, dan betwijfel ik dat. Was het eigenlijk wel de bedoeling dat al het oogstzaad ingeleverd zou worden?Of het gm-resistentiegen van mais zal bijvoorbeeld naar het naburige maislandras overwaaien. Daarna zal door natuurlijke selectie een nieuw landras ontstaan. Wie is daarvan de eigenaar? Mossevelde moet zich realiseren dat het `kopiëren` van beschermde rassen door boeren en tuinders gelijk is aan het illegaal kopiëren respectievelijk downloaden van plaatjes, boeken, muziek en computerprogramma`s.

    • Anton C. Zeven