Fortis gaat praten met haar beleggers

Fortis zal begin december verantwoording afleggen aan haar aandeelhouders. De beleggers zijn boos op Fortis en Fortis is boos op de Benelux-overheden.

In zekere zin heeft beleggersvereniging VEB eindelijk haar zin gekregen. Al maanden dringt zij er bij Fortis op aan een aandeelhoudersvergadering te houden. In eerste instantie, toen de VEB hier voor het in juni om vroeg, zou die moeten gaan over de solvabiliteitsmaatregelen die het concern had aangekondigd. Over de financiële gezondheid van Fortis, en de wijze waarop de beleggers waren geïnformeerd.

Die discussie is achterhaald, sinds Fortis vorige maand in moten werd gehakt en verdeeld tussen Nederland, België, Luxemburg en de Franse bank BNP Paribas. Inmiddels moet er tussen bedrijf en aandeelhouders over veel meer onderwerpen worden gesproken.

Tijdens de behandeling van de zaak die de beleggers tegen Fortis hadden aangespannen, gisteren voor de ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof, was het zo snel mogelijk uitschrijven van een buitengewone aandeelhoudersvergadering, bij lange na niet de enige eis. Maar de VEB drong wel aan. In een poging Fortis in de organisatie ervan een handje te helpen, hadden haar advocaten in november een dertigtal zalen met een minimale capaciteit van vijfhonderd man. Fortis, zo was de uitnodiging, kon die optie zo overnemen. Ook dat voorstel werd door de actualiteit ingehaald. Halverwege de ochtend kondigde Fortis aan een ‘bava’ te zullen houden begin december.

Voor de VEB, en de zich bij de procedure tegen Fortis aangesloten Europese koepelorganisatie ESG, had dat dus wel wat sneller gekund. Al staat de agenda voor de vergadering nog niet vast, de publieke aankondiging ervan maakt het de ondernemingskamer, in de beoordeling van de zaak wel iets eenvoudiger: Fortis is bereid om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid Dat was namelijk het hoofdverwijt van de verzoekers in de de procedure.

De VEB stelde dat bestuurders en commissarissen de schuld van de ondergang volledig bij de overheden neerleggen. Uit de door Fortis overgelegde notulen van diverse commissarissenvergaderingen bleek dat de raad met „het pistool op de borst” van de overheden tot ontmanteling van Fortis moest overgaan. Dat de Fortis Groep na uitverkoop en nationalisatie niet meer is dan een relatief waardeloze verzekeraar, in combinatie met een belang in een ongezonde beleggingsportefeuille, zou niet de schuld zijn van het eigen beleid, maar van de twee nationale staten, aangespoord door dreigementen van nationale toezichthouders. De Nederlandsche Bank had gedreigd de Nederlandse bankactiviteiten onder curatele te stellen. Dat zou volgens Fortis hebben geleid tot een faillissement.

Door zich daar niet tegen het dictaat van de overheid te verzetten, betoogde de VEB, heeft Fortis het belang van de aandeelhouders volstrekt verwaarloosd.

    • Philip de Witt Wijnen