Een pasgeboren baby wegnemen is een misdaad 3

Van de ouders van wie de baby is weggenomen, wordt verondersteld dat zij qua intelligentie niet in staat zijn hun kind goed op te voeden. Is intelligentie het belangrijkste element van opvoeding? Of heeft een kind bovenal behoefte aan liefdevolle warmte, zorg en toewijding?

En sinds wanneer is ons recht zodanig dat er al voordat er iets bewezen is, het vonnis plaatsvindt? Waarom niet afgewacht hoe deze goed oppassende en in hun buurt goed geïntegreerde ouders het met hun baby doen? Zonodig bijgestaan door anderen? En daarná pas eventueel de allerergste straf voor ouders en kind: uithuisplaatsing.

    • L. de Levie