De lezer schrijft over gebruik van schuilnamen

Per ongeluk kwam ik op de ik@nrc.nl-website terecht en verbaasde mij over het peil van de ongeveer zestig dagelijkse reacties op het Ik-verhaaltje van die dag: het leek of ik in een klas pubers terecht was gekomen. Een subjectieve mening natuurlijk. Objectief kon ik echter vaststellen dat alle inzenders zonder enige uitzondering zich van een ‘grappige’ schuilnaam bedienden of alleen hun voornaam gebruikten.

Marie DC geeft nu vanuit Washington DC haar commentaar op een artikel van Hofland; dus onder pseudoniem. Dat de webredactie blijkbaar graag leiding geeft aan het Anonieme Ik-klasje: prima. Maar dat de webredactie nu ook reacties op columnisten onder schuilnaam toestaat: daar protesteer ik tegen. Wij leven niet in een politiestaat en NRC Handelsblad is geen kinderkrant. Bovendien denk ik dat anonimiteit gemakkelijker leidt tot inzendingen van minder kwaliteit. Als stelregel stel ik voor: de naam van elke inzender moet gepubliceerd worden, tenzij de persoonlijke veiligheid door publicatie van zijn/haar naam bedreigd wordt.

NIEK HEERING

Den Haag

De krant antwoordt

De lezer snijdt een interessante kwestie aan: moet degene die een reactie plaatst op onze site zich bekend maken? Ons streven is zo weinig mogelijk anonieme en pseudonieme reacties te plaatsen. Het past bij een volwassen krant dat je onder naam uitkomt voor je bijdrage en niet reageert als ‘flatscreen’ of ‘Nomen Nescio’.

Daarom stimuleren wij dat mensen reageren onder naam en toenaam. Mede in reactie op de lezersbrief hebben we onze ‘netiquette’, de fatsoensregels voor reacties op nrc.nl, deze week aangescherpt. Punt één luidt nu ‘Open vizier: Onderteken uw reactie met uw echte voor- en achternaam’. Reacties onder schuilnaam plaatsen wij bij voorkeur niet.

Om de kwaliteit van de reacties op onze site te bewaken, modereren we álle discussies – in tegen stelling tot vele andere sites. Dat betekent dat wij reacties vooraf lezen en de bijdragen die niet voldoen aan onze kwaliteitseisen, bijvoorbeeld omdat er wordt gescholden, niet plaatsen. Zoals te lezen in de ‘netiquette’: „Wij hebben liever tien interessante en onderbouwde reacties, dan honderd oprispingen.”

Hoe streng wij vervolgens zijn wat betreft het gebruik van echte naam en toenaam, verschilt voor verschillende plekken van de site. Voor reacties op de opiniecolumns, zoals die van Henk Hofland, geldt dat ze altijd moeten zijn voorzien van (eigen) naam en toenaam. De door de lezer gesignaleerde Marie DC is door de controle geslipt en nu ontmaskerd – dat had niet mogen gebeuren. We kunnen het niet helemaal voorkomen, dat iemand zich onder een schuilnaam presenteert. Als iemand zich voordoet als Jan Jansen kunnen wij niet controleren of dat zijn echte naam is.

Op andere plekken op de site zijn we iets minder streng, omdat het ons in de eerste plaats gaat om de inhoud van de bijdrage. Soms vinden we een anonieme of pseudonieme reactie zo waardevol voor de discussie, dat deze toch wordt geplaatst. Het minst streng wat betreft het afwijzen van schuilnamen zijn we bij de rubriek ik@nrc.nl, omdat dit echt een plek voor de gebruikers is. Dit is, net als de gelijknamige rubriek op de achterpagina van de papieren krant, een hoekje voor de lezer. We modereren ook deze bijdragen inhoudelijk, hoewel minder streng dan bij het discussieforum en de expertblogs.

Voor ingezonden brieven in de papieren krant zijn we het strengst: anonieme bijdragen worden niet geplaatst en brieven (ook voor deze rubriek) moeten zijn voorzien van naam én woonplaats om verificatie mogelijk te maken. We blijven over dit onderwerp in discussie en het is niet uit te sluiten dat we in de toekomst voor de hele site dezelfde strenge regels volgen als in onze papieren krant.

Dan nog goed nieuws voor lezers die eerder op deze plek vroegen om mogelijkheden tot contact met de redactie via onze site: die zijn er nu. Zowel via een knop onderaan artikelen met de kop ‘mail/tip de redactie’ als via de contactknop bovenaan de site. Uw betrokkenheid, ook via die reactiemogelijkheden, stellen wij op prijs.