Absurde logica

Hoewel de minachting tegenover de Islam vaak wel degelijk wordt veroorzaakt door ongegrond etnisch superioriteitsgevoel, ben ik het met de heer Zwagerman eens dat iemand die de Islam bekritiseert, geen racist hoeft te zijn (Zaterdag &ceters, 25 oktober). De Islam is namelijk een geloofsovertuiging die niet door ras of land wordt begrensd. Zo moet de integratie van de Islam in Nederland ook niet worden verward met de integratie van migranten in Nederland. Deze integratie van de Islam in Nederland zou trouwens moeiteloos moeten verlopen, aangezien de Islam een continuering is van de Joods-christelijke traditie en naar alle waarschijnlijkheid de inspiratiebron is geweest voor het ontstaan van het Humanisme, maar dat terzijde.

Helaas stelt de heer Zwagerman deze `absurde logica`, zoals hij dat noemt, echter alleen aan de kaak in het voordeel van Islamcritici en maakt hij zichzelf ook schuldig aan deze foute redenering, maar dan ten nadele van de Islam.

Zo schrijft hij dat vrouwen en homo`s in Iran worden onderdrukt en dat mensen met bepaalde meningen in dat land voor hun leven moeten vrezen en bekritiseert hij de Islam hiervoor. Deze toestanden hebben echter niets met de Islam te maken. Zo beveelt de Koran om vrouwen vriendelijk te behandelen (4:19/20) en heeft de Heilige Profeet Mohammad (de vrede en zegeningen van God zij met hem) tegen zijn metgezellen gezegd: ”De beste onder jullie is hij die het beste is tegenover zijn vrouw” (Tirmidhi). Daarnaast komt doodstraf voor homo`s in tegenstelling tot de Bijbel (Leviticus 20,13), in de Koran niet voor en stimuleert de Koran de dialoog tussen moslims en niet-moslims (16:125/126), waarbij moslims wordt verboden om de valse goden van andere religies te bespotten (6:108/109), terwijl er geen sancties staan in de Koran tegen hen die de Islam bespotten. Bovendien verkondigt de Koran in verschillende verzen de gewetensvrijheid, zoals in het bekende vers: ”Er is geen dwang in de godsdienst” (2:256/257).

Ten slotte schildert hij schuilend achter een citaat, de Islam af als neerkijkend op andere religies, terwijl het voor moslims nota bene een plicht is in de vroomheid, heiligheid en waarachtigheid van de stichters van alle gevestigde religies te geloven (2:285/286).

Het is dus niet logisch om de Islam te bekritiseren op basis van misstanden die in naam van de Islam worden gepleegd, terwijl deze juist in strijd zijn met de Islam. Nog absurder is dat de heer Zwagerman propageert dat het feit dat iemand die de Islam bekritiseerd geen racist hoeft te zijn, een legitimatie is om ongeverifieerde en zelfs valse beschuldigingen over de Islam te verspreiden en daarmee mensen te misleiden en ten onrechte haat te zaaien tegen álle moslims en hun eer en goede naam aan te tasten. Er zijn genoeg andere logische en morele redenen om daar vanaf te zien.

    • Ataullatif Verhagen