2 Een pasgeboren baby wegnemen is een misdaad

Het artikel `Denken ze dat we met ons kindje gaan gooien` is schokkend en passend in deze tijd. De aandacht voor opvoeding en jeugd is doorgeschoten. In mijn praktijk word ik, sinds kindermishandeling en geweld achter de voordeur hot zijn, regelmatig gebeld om inlichtingen te geven over kinderen en ouders. Als het om kinderen gaat, is er namelijk geen privacybescherming meer. Ik werd onlangs geconfronteerd met ouders wier kind vanuit het ziekenhuis in een pleeggezin geplaatst werd en waarbij bij de volgende zwangerschap hetzelfde zal gaan geschieden. Dit ging volgens het patroon zoals beschreven in het artikel. Kind wordt geboren en moeder mag naar huis. Kind moet `vanwege medische redenen nog even blijven`. De volgende dag is het kind weg. De kou slaat mij om het hart als ik dit hoor of lees. Waarom als maatschappij niet ronduit zeggen: u mag geen kinderen krijgen? Of liever nog: geef begeleiding, want een ieder ziet aankomen dat er mogelijk een probleem zal ontstaan.

Ik zie veel kinderen opgroeien in ongestructureerde gezinnen. Ik zie dat ondanks alle ellende en armoe kinderen daar bovenuit groeien, dankzij betrokken club- en buurtwerkers en leerkrachten. Wat mij betreft richt de aandacht zich op opvoedingsondersteuning, crèches, scholen en studiebegeleiding, zodat het kind, ondanks de benarde huiselijke situatie, de kans krijgt het later beter te doen.

    • J. Hekman