Winst uit noodhulp verdeelt coalitie

Coalitiepartijen CDA en PvdA zijn het oneens over wat er met de opbrengsten van reddingsacties in de financiële sector moet gebeuren.

Fractievoorzitter Pieter van Geel (CDA) wil dat de interventies bij banken en verzekeraars volledig buiten de financiële huishouding van de overheid worden geplaatst. Hij waarschuwt vanochtend op zijn weblog dat „het niet zo kan zijn” dat de opbrengsten van reddingsacties voor extra uitgaven gebruikt kunnen worden, terwijl de lasten in een hogere staatsschuld resulteren. Hij noemt dat „niet solide”.

Met zijn voorstel wijkt Van Geel af van de huidige begrotingsregels, aldus Tweede Kamerlid Paul Tang (PvdA). Volgens hem is het „raar” ING anders te behandelen dan andere staatsdeelnemingen. „Het kan toch niet de bedoeling zijn de begrotingsregels te veranderen. Ik zou verwachten dat juist betrouwbare partijen tot het uiterste moeten vasthouden aan de huidige regels.”

Minister Bos (Financiën, PvdA) zei vanochtend „de geest van de opmerking van Van Geel” te begrijpen. „Ik heb vorige week al gezegd dat we naar de regels moeten kijken om te zien hoe we hoe de interventies in de financiële sector straks moeten verantwoorden. Daar komen we wel uit”, aldus Bos.

Tegelijk waarschuwde hij ervoor de huidige regels niet zomaar aan te passen. „Natuurlijk heeft de overheid niet allemaal acties in de financiële sector uitgevoerd om er winst mee te maken. Maar we moeten wel de begrotingsregels eerbiedigen, hoewel de regels niet zijn toegesneden op deze bijzondere situatie.”

Vorige week was de VVD in een negen uur durend debat over ING de enige partij die erop wees dat de reddingsoperaties volgens de huidige begrotingsregels tot een grote stroom meevallers kunnen leiden. „Ik heb er dit weekeinde bij het CDA op aangedrongen dat ze nu actie moesten ondernemen”, zegt Kamerlid Frans Weekers (VVD). Hij noemt het „onzuiver” als de huidige systematiek wordt toegepast, waarbij onvoorziene rentelasten niet meetellen voor het plafond van de uitgaven, maar alle opbrengsten wel in de algemene pot komen waardoor er per definitie meevallers ontstaan.

Bos ontraadde afgelopen woensdag de motie van de VVD om dit te voorkomen. CDA en VVD komen nu gezamenlijk met een motie om alle baten van reddingsacties voor aflossing van de staatsschuld te gebruiken.