Welke vragen moet een journalist nu stellen?

Warna Oosterbaan zou graag zien dat de serieuze journalistiek het als haar missie zou beschouwen om een zo goed mogelijk beeld van de sociale werkelijkheid te geven (Opiniepagina, 17 oktober). Wij burgers zouden daar baat bij hebben, want dan zouden we antwoord krijgen op vragen als `Hoe ernstig is de kredietcrisis?` en `Is het Nederlandse onderwijs op peil?`. Stel je voor dat we dat zouden weten, omdat de krant het ons heeft verteld.

Wat een goed functionerende democratie zouden we dan hebben. Onzin natuurlijk. Net zomin als andere professionals kunnen journalisten bepalen wat de beste visie op de werkelijkheid is. Vroeger dachten ze dat wel, maar dat kwam omdat ze vonden dat hun levensbeschouwing de beste was. Zo bracht de Volkskrant de beste katholieke visie op de werkelijkheid en het Handelsblad de beste liberale visie. Ik vermoed niet dat Oosterbaan terug wil naar die tijd. In plaats van zich achter abstracte missies te scharen doen journalisten er beter aan zo concreet mogelijk bij te dragen aan het debat. Niet door een antwoord te geven op de vraag hoe ernstig de kredietcrisis is, maar door te onderzoeken aan welke regels financiële instellingen zich hebben te houden, wat het doel is van die regels, hoe er toezicht op wordt gehouden, wat er gebeurt als je je er niet aan houdt. Op dat niveau draagt de krant iets bij aan het functioneren van de democratie. Er zijn veel journalisten die dat doen, en die het gelukkig niet in hun hoofd halen om ons de beste visie op de werkelijkheid te geven.