Vliegen over zee

Rosse grutto’s vliegen non-stop ruim tienduizend kilometer over de Stille Oceaan. Op weg van hun broedgebied in Alaska naar hun winterverblijf op Nieuw-Zeeland en andere zuidelijke eilanden steken de vogels de oceaan in ongeveer een week over. Eén van de rosse grutto’s verbrak het non-stop vliegrecord van vogels met 11.680 kilometer in ruim acht dagen.

Dit is aangetoond door een internationaal team biologen onder leiding van Robert Gill van het USGS Alaska Science Center in Anchorage. Ze rustten rosse grutto’s (Limosa lapponica baueri) uit met satellietzenders, waardoor ze de vogels konden volgen. De ontdekkingen zijn gepubliceerd in Proceedings of the Royal Society B van 22 oktober.

De negen vogels die na het broeden op hun zuidwaartse tocht gevolgd werden, bleken onderweg niet één keer op land of zelfs maar op het water neer te strijken. Ze vlogen in een vrijwel rechte lijn over de oceaan. Voor een reis met regelmatige rustpauzes zouden rosse grutto’s de Aziatische kust moeten volgen. In het voorjaar doen ze dat wel, waarschijnlijk om weldoorvoed het broedgebied te bereiken. Maar de kortste weg spaart veel tijd. Ook komen ze boven zee geen roofvogels of ziekteverwekkers tegen en kunnen ze gebruik maken van rugwind.