Ook verzekeraar krijgt steun

Dalende beurskoersen hollen verzekeraar Aegon uit. De kapitaalinjectie helpt, maar het is de vraag voor hoe lang.

Is het extra zekerheid inbouwen of simpelweg een noodzakelijk kwaad? Volgens Aegon is de 3 miljard euro staatssteun die de verzekeraar vanmorgen kreeg een „extra buffer”. Maar de cijfers en vooral de niet aflatenden koersdalingen wereldwijd laten zien dat het geld van levensbelang is.

De afgelopen maanden kreeg wereldwijd al een groot aantal financiële instellingen overheidssteun, maar veel verzekeraars zaten daar niet bij. Ter geruststelling: Aegon staat niet op het punt om te vallen. Maar feit is wel dat ook de Haagse verzekeraar niet ontkomt aan de ziekte die rondwaart onder financiële instellingen.

Ook Aegon wordt langzaam maar zeker uitgehold door de financiële crisis. De kapitaalinjectie is nu wellicht een extra buffer, het is wel een buffer die op termijn onmisbaar is. De 3 miljard euro helpt om de toekomstige tegenvallers op beurzen en obligatiemarkten te weerstaan.

Maar wat Aegon echt nodig heeft, is dat de onrust stopt en er geen bedrijven in problemen komen waarin de verzekeraar, als belegger, grote aandelenbelangen bezit.

Verzekeraars hebben een heel ander probleem dan banken. Ook Aegon kan als verzekeraar worden getroffen door een vertrouwenscrisis. Maar anders dan bij banken kunnen klanten het bedrijf niet in urgente problemen brengen door snel geld weg te halen. De polissen lopen door en de betalingen ook. Aegon kan wel worden geraakt door een gebrek aan vertrouwen omdat de verzekeraar simpelweg minder klanten binnenhaalt. De Haagse verzekeraar is vooral actief in levens- en pensioenverzekeringen. Er werken 31.500 mensen in meer dan twintig landen, vooral in de VS, Groot-Brittannië en Nederland.

Wat Aegon op korte termijn veel pijn doet zijn de enorme dalingen op de aandelenmarkten. Vanmorgen steeg de AEX-index weliswaar bijna 2 procent, sinds begin dit jaar zijn de beurskoersen bijna gehalveerd. Een verzekeraar als Aegon belegt de inleg van al die polishouders in allerlei financiële producten. Bovendien heeft Aegon een vrij grote beleggingsportefeuille in de financiële sector in de Verenigde Staten, haar belangrijkste afzetmarkt. Hoe omvangrijk de beleggingen in de VS nog zijn zal Aegon pas volgende week bekendmaken als de cijfers over het derde kwartaal worden gepubliceerd.

De cijfers die Aegon vanmorgen al wel gaf laten zien dat het concern flink wordt getroffen. Het derde kwartaal brengt een nettoverlies van 350 miljoen euro waar er in het tweede kwartaal nog een winst werd geboekt van 276 miljoen, overigens ook een daling van 58 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2007. Het eigen vermogen was eind september 9,4 miljard euro, 2,2 miljard minder dan drie maanden daarvoor.

[Vervolg Aegon: pagina 13]

Aegon

Buffer van Bos is beperkt houdbaar

[Vervolg van pagina 1] „Dit is een tijd met ongeëvenaarde onrust op de markten”, zei topman Alexander Wynaendts vanmorgen. „We weten niet wat er gaat gebeuren in het vierde kwartaal of in 2009. Het extra kapitaal geeft ons een sterke buffer om toekomstige tegenspoed op de markten te weerstaan.” De Nederlander Wynaendts, bestuursvoorzitter sinds april, stelde vanmorgen dat Aegon zijn strategie gewoon voortzet en zei dat de injectie van 3 miljard een instrument was „om alle stakeholders van Aegon op de langere termijn te beschermen”.

Dat Aegon geld zou krijgen van het ministerie van Financiën werd wel verwacht. Er was weinig fantasie voor nodig om de impact van de dalende koersen in te schatten. Bovendien bleek dat investeerders het geloof in Aegon begonnen te verliezen. Het aandeel van de verzekeraar verloor dit jaar al meer dan 70 procent. Vanmorgen bleek dat beleggers nog altijd sceptisch zijn. Op een stijgende beurs verloor Aegon opnieuw fors: 7 procent, vooral als reactie op het passeren van het dividend over 2008.

Maar volgens Wynaendts zal Aegon niet afwijken van zijn plan om uit te breiden in opkomende markten in onder meer Oost- en Centraal-Europa. Aegon is hier al enkele jaren mee bezig. Niet alleen omdat daar de toekomstige groei is te vinden, maar ook om minder afhankelijk te worden van de VS, Groot-Brittannië en Nederland. De drie landen brengen nu vrijwel de gehele winst bijeen. Volgens Wynaendts kan de kapitaalinjectie in de uitvoering van deze strategie ook een concurrentievoordeel meebrengen omdat het laat zien dat Aegon een goed gekapitaliseerde onderneming is. De hogere eisen voor kapitaal in de markten – een direct gevolg van de crisis en de grotere roep om zekerheid – zijn overigens ook een reden voor de omvang van de injectie. Aegon zelf dacht, zo zei minister Bos (Financiën, PvdA) vanmorgen, maar 2 miljard nodig te hebben. Onder druk van Bos ging de verzekeraar akkoord met 3 miljard. Hij wilde meer zekerheid inbouwen.

Het geld is ook een manier om Aegon te helpen zijn AA-status te behouden die het nu heeft bij kredietbeoordelaar S&P. Dubbel A is een vrij hoge status die partijen op de geldmarkt helpt te bepalen hoe betrouwbaar een bedrijf is dat geld wil lenen. Triple A, de hoogste status, heeft in Nederland alleen Rabobank. Maar de S&P-status is ook niet zeker, zo blijkt uit de weinige cijfers die Aegon bekendmaakte. Eind juni had Aegon nog 842 miljoen euro bovenop het bedrag dat nodig is om de AA-status te behouden. Dat was eind september al verschrompeld tot 300 miljoen euro.

Aegon kan voorlopig opgelucht ademhalen. Het heeft nu een stootkussen voor toekomstige klappen. Maar als de financiële markten blijven kelderen zoals de afgelopen maanden zal ook de buffer van Bos rap verdampen.

Tussen de bedrijven door zal Wynaendts zijn aandeelhouders moeten kalmeren. Zij zullen niet blij zijn met de grote zeggenschap van de staat in ‘hun’ bedrijf, een winstverwatering en het niet uitbetalen van het dividend over 2008.

Eerdere artikelen over de financiële positie van Aegon op nrc.nl/kredietcrisis