Eurlings verwerpt tunnel Naardermeer

Het Naardermeer. Eigenaar Natuurmonumenten heeft zich verzet tegen aanleg van een tunnel erlangs. Foto Siebe Swart, Hollandse Hoogte Nederland, Noord-Holland, Naarden, 14-07-2008; natuurgebied Naardermeer, oudste en een van de bekenste natuurreservaten van Nederland, bezit van de Vereniging voor Natuurmonumenten (grondlegger Jac. P. Thijsse); natuurreservaat, spoorlijn gezien naar Weesp; momenteel wordt het gebied uitsluitend doorsneden door de spoorlijn Weesp - Naarden/Bussum, er zijn echter plannen om een nieuwe weg aan te leggen vlak langs en onder het gebied,namelijk tussen het nabij gelegen Almere en Amstelveen (en door naar Schiphol) dit in verband met de fileproblematiek rond de hoofdstad; Rijkswaterstaat overweegt echter de Gaasperdammerweg te verbreden ivm die files en zo het Naardermeer te sparen; Nature reserve Naardermeer (Naarder lake) , the areaa is a bird sanctuary and the oldest Dutch nature preserve; wetland, wetlands, marshland, marshlands Swart Collection, aerial view / aerial photo (additional fee required); Note: use keyword+luchtfoto+swart to find variations (with only Dutch caption) foto Siebe Swart/Hollandse Hoogte
Het Naardermeer. Eigenaar Natuurmonumenten heeft zich verzet tegen aanleg van een tunnel erlangs. Foto Siebe Swart, Hollandse Hoogte Nederland, Noord-Holland, Naarden, 14-07-2008; natuurgebied Naardermeer, oudste en een van de bekenste natuurreservaten van Nederland, bezit van de Vereniging voor Natuurmonumenten (grondlegger Jac. P. Thijsse); natuurreservaat, spoorlijn gezien naar Weesp; momenteel wordt het gebied uitsluitend doorsneden door de spoorlijn Weesp - Naarden/Bussum, er zijn echter plannen om een nieuwe weg aan te leggen vlak langs en onder het gebied,namelijk tussen het nabij gelegen Almere en Amstelveen (en door naar Schiphol) dit in verband met de fileproblematiek rond de hoofdstad; Rijkswaterstaat overweegt echter de Gaasperdammerweg te verbreden ivm die files en zo het Naardermeer te sparen; Nature reserve Naardermeer (Naarder lake) , the areaa is a bird sanctuary and the oldest Dutch nature preserve; wetland, wetlands, marshland, marshlands Swart Collection, aerial view / aerial photo (additional fee required); Note: use keyword+luchtfoto+swart to find variations (with only Dutch caption) foto Siebe Swart/Hollandse Hoogte Swart, Siebe ;Hollandse Hoogte

Er is „geen aanleiding” om alsnog te kiezen voor de aanleg van een tunnel langs het Naardermeer om de files tussen Schiphol en Almere te verminderen. Dat schrijft minister Eurlings (Verkeer, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister houdt vast aan het besluit van het vorige kabinet, ruim anderhalf jaar geleden genomen, om de bestaande snelwegen te verbreden en verdiept aan te leggen. Dit na een jarenlange discussie over de keuze tussen deze zogenoemde stroomlijnvariant en de verbindingsvariant, waarbij een ondertunnelde snelweg tussen A6 en A9 zou worden aangelegd.

Het CDA in de Tweede Kamer vroeg de minister zes weken geleden de aanleg van de tunnel langs het Naardermeer toch weer te onderzoeken, omdat de bouw daarvan minder overlast zou geven dan het op zeven plaatsen verbreden en aanpassen van bestaande wegen, en ook omdat er een nieuw tunnelplan lag van een bouwcombinatie. Eurlings spreekt over een „slim ontwerp in de tunnel om fijnstof af te vangen”, dat echter andere bezwaren niet wegneemt: aantasting van het landschap en breed maatschappelijk verzet.

Eurlings heeft nu afspraken gemaakt met gemeenten en provincies over aanpassing en verbreding van de bestaande wegen, zoals de A1, A2, A6, A9 en A10, met daarbij maatregelen om de huidige geluidhinder met „meer dan de helft” te verminderen. De kosten bedragen 3,36 miljard euro. Regionale overheden zoals de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Almere betalen daar samen 261 miljoen euro aan mee. De werkzaamheden moeten in 2011 beginnen en in 2017 zijn voltooid.

De opvallendste projecten zijn een twee kilometer lange tunnel in de snelweg A9 bij Amstelveen en een drie kilometer lange tunnel in dezelfde snelweg nabij Amsterdam. Die laatste komt op sommige delen boven de grond en heet daarom de ‘Kamelenvariant’. Ook wordt de snelweg A1 tussen Diemen en Muiderberg aangepakt, met onder meer de aanleg van een aquaduct, in de A1 onder de Vecht.

Eurlings laat ook nog, op advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, onderzoek doen naar de effecten van invoering van de kilometerprijs in 2012 op de wegen in deze regio. De beprijzing zou de wegverbredingen overbodig kunnen maken, veronderstelt de commissie. Maar de minister verwacht niet dat het dit onderzoek een „ander beeld” zal opleveren.

Overigens kost een tunnel onder een ander bouwproject, de A4 Midden-Delfland, de overheid 150 miljoen tot 500 miljoen euro extra in vergelijking met de varianten die nu op tafel liggen. Bovendien zorgt een tunnel voor een vertraging van minstens twee jaar, zo heeft minister Eurlings gisteren gezegd op basis van een kort onderzoek.

Dit weekeinde stelde de ChristenUnie dat de minister van Verkeer serieus naar de tunnelvariant moet kijken.