Eurlings kocht met nakennis

Een ‘leeglopende ballon’. Zo kwalificeerden Kamerleden de beschuldigingen van hun collega Hero Brinkman (PVV), die vorige week verschillende bewindslieden betichtte van „handel met voorkennis”.

De ministers zouden, door aankoop van onroerend goed op het eiland Bonaire, speculeren op een de waardestijging die wellicht volgt als het eiland in 2010 een Nederlandse gemeente wordt. Uiteindelijk bleek alleen minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) een huis op Bonaire te hebben, overigens gekocht nadat „de besluitvorming over de staatkundige vernieuwing van de Nederlandse Antillen heeft plaatsgevonden”, aldus het kabinet in een brief.

Maar hoe zit het nu met de andere bewindslieden die Brinkman op het oog had?

Inmiddels is er nóg een brief van het kabinet. Daaruit blijkt dat ook minister Van der Hoeven (CDA), Klink (CDA) en staatssecretaris Dijksma (PvdA) een tweede huis bezitten. Staatssecretaris Aboutaleb (PvdA) heeft onlangs twee huizen verkocht. De PvdA-ministers Vogelaar en Cramer verhuren hun eigen huis onder. Geen van de woningen staat op de Antillen.

Wat nu te doen met deze informatie?

Brinkman, die met spanning uitkeek naar de brief , hoopte tot vandaag op genoeg medestanders voor een debat over de zaak. De kans daarop is verkeken, zo blijkt uit een rondgang langs Kamerleden. Ziet ook hij een ballon leeglopen? „Nee”, zegt Brinkman vandaag. „Feit blijft dat Eurlings in juni van dit jaar nog 5 miljoen euro heeft gespendeerd aan een waterzuiveringsinstallatie ter behoud van het koraal rond Bonaire. Dat is goed voor het toerisme en dus de verhuur van zijn villa. Een duidelijk geval van belangenverstrengeling.” De PVV’er, die zich de woede van de volledige Kamer op de hals haalde met zijn beschuldigingen, blijft bij zijn aanpak van vorige week. „Mijn opmerkingen hebben Eurlings weer scherp gemaakt.”