Ethiopië: 'troepen weg uit Somalië'

Ethiopië zegt voor het eerst bereid te zijn om zijn troepen terug te trekken uit buurland Somalië, een besluit dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor de toekomst van het in geweld weggezonken Somalië.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Addis Abeba bevestigde gisteren dat het streven, om de Ethiopische militairen terug te trekken, deel uitmaakt van een afgelopen zondag gesloten akkoord tussen de Somalische interim-regering en een gedeelte van de gewapende opstandelingen in Somalië. Voor veel opstandelingen is de aanwezigheid van de Ethiopiërs, die gezien worden als bondgenoten van de Somalische regering, een belangrijke reden om hun strijd vol te houden.

Ethiopië intervenieerde eind 2006 in Somalië om een einde te maken aan de heerschappij van de fundamentalistische Unie van Islamitische Rechtbanken in Mogadishu en delen van zuidelijk Somalië. De militaire aanwezigheid in Somalië legt inmiddels echter een flink beslag op Ethiopië. De Ethiopiërs, die tijdens gevechten regelmatig burgers doden, zijn impopulair onder veel Somaliërs.

De Somalische regering sloot zondag een akkoord met de Alliantie voor de Herbevrijding van Somalië (ARS), een factie van de gewapende opstandelingen. Het staakt-het-vuren, dat tot stand kwam na bemiddeling door de VN, lijkt op een akkoord dat beide partijen in juni sloten. Dat bleek echter een dode letter doordat de meest extremistische vleugel van de opstandelingen het verwierp. Deze extremisten, Al-Shabaab, zeggen niet met de regering te overleggen voordat de Ethiopiërs weg zijn. Ethiopië zegt nu voor het eerst dat het daartoe bereid is.

Volgens het akkoord zullen de Ethiopiërs zich vanaf 21 november terugtrekken uit Mogadishu en een andere stad in Somalië. In de drie maanden daarna volgt een „tweede fase”. Het vacuüm dat de Ethiopiërs achterlaten, moet gevuld worden door een tienduizend man sterke Somalische veiligheidsmacht bestaande uit troepen van de regering en de ARS.

Mocht Ethiopië zich daadwerkelijk terugtrekken, dan moet blijken of Al-Shabaab inderdaad bereid is tot overleg, of dat de extremisten zullen proberen Mogadishu in te nemen. Het vooruitzicht van een nieuw extremistenbewind in Mogadishu kan Ethiopië doen besluiten alsnog af te zien van terugtrekking. (Reuters, AP)