Emigreren en geld. Hoe regel ik dat?

Het echtpaar Roelof en Ronald Koomen-de Groot uit Westbeemster wil zich in Turkije vestigen. Ze vragen zich af welke stappen op financieel gebied hun te wachten staan. „Ik begrijp dat het allemaal niet zo eenvoudig is”, schrijft Roelof.

Inderdaad, emigreren brengt een hoop rompslomp met zich mee, zeker op financieel gebied. Instanties nemen geen genoegen met een verhuisbericht. Zo wil de Belastingdienst weten waar het ‘middelpunt van levensbelangen’ is, zegt belastingadviseur Sander de Gruil van JAN Accountants & Belastingadviseurs in Landsmeer. Het gaat er dan om of de persoon in kwestie nog een huis in Nederland heeft en wie er inwoont.

Eenmaal in een land gevestigd is het zaak tijdig alle instanties in te lichten, om te voorkomen dat eenmaal in de nieuwe woonplaats gearriveerd, het geld op is of verzekeringen niet geldig zijn. Enkele belangrijke organisaties hebben een handige website ingericht met een checklist voor emigranten: www.vertreknaarhetbuitenland.overheid.nl.

De financiële gevolgen van emigratie hangen af van de situatie: vertrekt de emigrant naar een EU-land, wordt hij uitgezonden door een baas of gaat hij als pensionado? In het laatste geval moet hij er rekening mee houden dat AOW en pensioen niet naar elk land meegenomen kunnen worden.

Naar Turkije kan AOW meegenomen worden, maar houd er rekening mee dat het bedrag kan veranderen. Behalve met de loonheffing heeft dat te maken met de hoogte van de AWBZ-premie. Het College voor Zorgverzekeringen stelt deze premies per land vast en stemt ze af op de zorg waarop men recht heeft. Sommige AOW’ers schrikken als ze hun bankafschrift zien, aldus de SVB.

In een woonland moet iedereen, net als in Nederland, een zorgverzekering afsluiten. Soms is het mogelijk een Nederlandse zorgverzekering nog een tijdje aan te houden. Overleg dat met de verzekeraar, betoogt Les Davis van verzekeraar De Goudse, gespecialiseerd in verzekeringen voor mensen die tijdelijk in het buitenland wonen. Als dat niet mogelijk is, kan een reisverzekering een overbrugging vormen tot in de nieuwe verblijfplaats een betrouwbare verzekeraar gevonden is. Davis adviseert vooral ouderen in zo’n nieuwe woonplaats een deskundige in de arm te nemen om te helpen bij het regelen van geldzaken.

Ook expats krijgen met de Belastingdienst te maken. Om wat voorbeelden te noemen: wie belasting mag heffen over inkomen, het ‘woonland’ of het ‘bronland’, hangt af van de verdragen die Nederland met het woonland heeft afgesloten. Turkije mag belasting heffen over pensioenen, tenzij het om overheidspensioen gaat. Voor in Nederland aangehouden eigen huizen krijgen burgers met de Nederlandse Belastingdienst te maken. Zij moeten er rekening mee houden dat ze de hypotheekrenteaftrek kunnen kwijtraken, omdat het Nederlandse huis niet langer het hoofdverblijf is.

Marike Kerbert

Een vraag over geldzaken? Mail naar nextgeld@nrc.nl