Depressie stimuleert vroeggeboorte

rotterdam. Zwangeren met een depressie lopen twee keer zoveel kans dat hun baby voor de 37ste week van de zwangerschap al geboren wordt, in plaats van rond de 40 weken. Dat beschrijven Amerikaanse onderzoekers in een webpublicatie van Human Reproduction. Ze ondervroegen 791 vrouwen in de tiende week van de zwangerschap. Hoe zwaarder de depressie, des te groter de kans op een vroeggeboorte was. De auteurs opperen dat de depressie de hormoonhuishouding beïnvloedt, waardoor de werking van de placenta verslechtert.