Correcties & aanvullingen

Economie Spanje, Italië

In het artikel Ongelijke kappen (18 oktober, Zaterdag &cetera, pagina 14) staat dat de economieën van Spanje en Italië even groot zijn. Dit is onjuist. Volgens het IMF had Italië in 2007 een bruto nationaal product van 2.105 miljard en Spanje van 1.439 miljard euro.

Kinderbescherming

Het bericht Hulp kinderen onder de maat (voorpagina, 27 oktober) meldt dat tekortschietende hulp aan kinderen uit probleemgezinnen hun veiligheid in gevaar brengt wanneer ze uit huis geplaatst zijn. Hun veiligheid komt echter in gevaar wanneer ze teruggeplaatst worden in het gezin.