Akkoord over meer duurzame energie

De overheid en de energiesector gaan samenwerken om schonere kolencentrales, meer windenergie en intelligentere elektriciteitsnetten te krijgen in Nederland. Daarvoor hebben beide partijen vandaag een convenant getekend.

Het akkoord is getekend in het kader van de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020. Het kabinet wil dat 20 procent van alle verbruikte energie dan duurzaam is, en dat de CO2-uitstoot 30 procent lager ligt dan in 1990. Tot 2020 moet Nederland jaarlijks 2 procent op zijn energieverbruik besparen.

De overheid gaat onder meer vóór 2010 gebieden op de Noordzee aanwijzen waar windparken mogen komen. De industrie zet een speciaal programma op voor windenergie op zee. Nog dit jaar komt er duidelijkheid over de manier waarop windparken op zee worden aangesloten op het net.

Wat betreft schone kolencentrales wil de overheid voor 2011 twee grote demonstratieprojecten starten voor het opvangen en ondergronds opslaan van de CO2 die kolencentrales uitstoten. Nog dit jaar komt er meer duidelijkheid over de aansprakelijkheid rond de opslag van CO2. Nederland wil binnen Europa een vooraanstaande positie opbouwen op dit gebied, gezien de vele (bijna) lege gasvelden waarin CO2 kan worden opgeslagen.

Energiebedrijf Eneco steunt het akkoord niet. „De aandacht voor kolen is onevenredig groot”, zegt een woordvoerder van het bedrijf. Eneco vreest dat er veel kolencentrales in Nederland bijkomen. Er zou daardoor te weinig ruimte overblijven voor duurzame energie. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Milieu blijven fossiele brandstoffen, zoals kolen, de komende decennia nodig. „We kunnen niet alleen varen op duurzaam.”