Advocaten: tbs-stelsel kraakt in zijn voegen

Het tbs-stelsel staat op springen. De maatregel wordt in toenemende mate al te gemakkelijk opgelegd, de instroom in de klinieken is groter dan de capaciteit, de wachttijden lopen onaanvaardbaar hoog op en de groei van het aantal tbs-gestelden dat op een zogeheten longstay-afdeling belandt is onacceptabel.

Dat schrijven de Amsterdamse advocaten Jan-Jesse Lieftink en Simeon Burmeister in het jongste nummer van het Advocatenblad.

Volgens de strafpleiters ligt de huidige politieke nadruk, als het om tbs gaat, veel te eenzijdig op vergroting van de veiligheid in de samenleving. De instroom moet worden beperkt, menen zij, en de „resocialisatiegedachte” van de tbs moet veel meer een bepalende factor worden.

De rechter legt voor steeds minder zware misdrijven de tbs-maatregel op, aldus de advocaten. De beveiliging van de samenleving staat voorop, aan de ernst van de stoornis van de verdachte wordt een steeds groter gewicht toegekend.

De gemiddelde wachttijd voor iemand iemand die tbs opgelegd heeft gekregen, bedraagt vijftien maanden, en die worden doorgebracht in een gevangenis. Lieftink en Burmeister vinden dat die wachttijd drastisch moet worden bekort. En dat als er binnen vier maanden geen garantie is op een plek in een kliniek, de maatregel niet opgelegd zou mogen worden. In de praktijk gelden de wachttijden niet voor zware gevallen, waarbij tot een combinatie van een lange celstraf en een tbs is gevonnist.

Het aantal tbs’ers dat op een longstay-afdeling belandt, is de laatste jaren explosief gestegen. De longstay is bedoeld voor tbs’ers die ‘onbehandelbaar’ zijn. Critici beschouwen een verblijf op de longstay als een verkapte vorm van levenslang. Staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) maakte onlangs bekend dat zij gradaties wil aanbrengen in de longstay, in zorg en beveiliging. Volgens de beide advocaten is dat geen adequate oplossing voor het probleem. Zij menen dat de rechter de mogelijkheid moet krijgen een tbs-kliniek te dwingen weer tot behandeling over te gaan. (ANP)