19de-eeuwse snapshots

Het getekende dagboek De wereld van Christiaan Andriessen. Amsterdamse dagboektekeningen, 1805-1808 (THOTH, ? 22,50) geeft een uniek beeld van zijn dagelijkse leven, schrijft Roelof van Gelder.
Het getekende dagboek De wereld van Christiaan Andriessen. Amsterdamse dagboektekeningen, 1805-1808 (THOTH, ? 22,50) geeft een uniek beeld van zijn dagelijkse leven, schrijft Roelof van Gelder.

Het getekende dagboek De wereld van Christiaan Andriessen. Amsterdamse dagboektekeningen, 1805-1808 (THOTH, € 22,50) geeft een uniek beeld van zijn dagelijkse leven, schrijft Roelof van Gelder.

‘Op 1 januari 1805 begon de toen 29-jarige Christiaan met het bijhouden van een reeks tekeningen waarin hij zijn dagelijks leven vastlegde. Waarom is niet duidelijk. In ieder geval betrof het een uitzonderlijke bezigheid. Nederland is niet ruim gezegend met erg persoonlijke dagboeken en de getekende variant is al helemaal zeldzaam. [...] Politieke en militaire zaken ontbreken volledig in Andriessens dagboektekeningen. Hij concentreerde zich op de beschutte wereld van zijn ouderlijk huis, op het straatleven van Amsterdam en op een enkel reisje met de trekschuit. En zo vormt dit dagboek een bijzonder document, niet alleen vanwege de onderwerpskeuze, maar ook in tekentechnisch opzicht.’

‘Andriessen biedt een onderhoudend beeld van het leven van toen, waarbij we lang voor de introductie van de fotografie eerder moeten denken aan snapshots dan aan kunstwerken.’