Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Reddingsplan VS treft huiseigenaren

Nog meer onbedoelde gevolgen: het reddingsplan van de Amerikaanse regering voor in moeilijkheden verkerende banken heeft de huizenbezitters pijn gedaan, die het plan deels ook had moeten helpen. De garantie van middellangetermijnkredieten voor banken die vorige week werd bekendgemaakt, heeft beleggers ertoe gebracht hypotheekobligaties te dumpen ten gunste van bankobligaties, waardoor de hypotheekrente is gestegen.

Risico mijdende beleggers, die normaal gesproken de door hypotheekbanken Fannie Mae en Freddie Mac gegarandeerde hypotheekobligaties kopen, zijn de middellangetermijnobligaties van banken als een even goede belegging gaan zien.

Bankobligaties bieden hogere rendementen dan hypotheekobligaties, die doorgaans slechts net iets meer opleveren dan staatsobligaties. Daarom hebben beleggers hypotheekobligaties verkocht en in ruil daarvoor bankobligaties gekocht, in de veronderstelling dat als de kredietnemers de nieuwe overheidsgarantie gebruiken om hun schulden te herfinancieren, zij beleggers tegen de nominale waarde zullen betalen – en dat de bankobligaties, met de overheidssteun, nauwelijks riskanter zijn dan staatsobligaties.

De daling van de vraag naar hypotheekobligaties is zo hard gegaan dat Fannie Mae en Freddie Mac zich gedwongen zagen 0,5 procentpunt meer rente te bieden op de hypotheekobligaties die de twee concerns deze week hebben uitgegeven. Die stijging is aan de Amerikaanse huizenbezitters doorberekend in de vorm van duurdere leningen.

Dit probleem zal vanzelf verdwijnen. De vraag naar bankobligaties zal de koers ervan opdrijven, waardoor het rendementsvoordeel ten opzichte van hypotheekobligaties zal verminderen. En als banken die schulden eenmaal hebben geherfinancierd zullen hun nieuwe, gegarandeerde leningen waarschijnlijk minder opleveren dan hypotheekobligaties. Daardoor zouden beleggers ertoe worden aangezet hun geld weer in hypotheekobligaties te steken.

Bovendien zal het Amerikaanse programma van kredietgaranties midden volgend jaar vermoedelijk weer worden ingetrokken. De banken zullen daarom hun uiterste best doen zoveel mogelijk bestaande schulden te herfinancieren, waardoor het aanbod aan voor beleggers zo aantrekkelijke obligaties snel zal slinken. Maar in de tussentijd – tenzij nieuwe hypotheken rechtstreeks zouden worden gesubsidieerd – hebben de Amerikaanse autoriteiten weinig middelen voorhanden om huizenbezitters uit de wind te houden.

Dwight Cass