Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Deze week

Voor politiek Den Haag is de herfstvakantie voorbij. Er kan nu tot aan het kerstreces worden vergaderd. De kans is groot dat de kapitaalinjectie voor bankverzekeraar ING deze week in een apart debat aan de orde zal komen. De internationale kredietcrisis zal sowieso besproken worden in een debat over de Europese top met premier Balkenende, morgen.

Een belangrijk deel van de week staat in het teken van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en het Fonds Economische Structuurversterking. Ook de begroting Koninkrijksrelaties wordt deze week behandeld.

In de Eerste Kamer wordt morgen gesproken over het wetsvoorstel dat beoogt de excessieve beloningen in het bedrijfsleven aan te pakken.