Zaak-Huntelaar?

De aanklager betaald voetbal van de KNVB onderzoekt de kritiek van Klaas Jan Huntelaar op de arbitrage na afloop van het duel Feyenoord-Ajax. Overdreven?

Louis Everard, directeur spelersvakbond VVCS: „Ja, dit is erg ‘overdone’. Deze overijverige aanklager neemt zichzelf kennelijk heel serieus. Iedereen heeft kunnen vaststellen dat de scheidsrechter (Eric Braamhaar, red.) fouten heeft gemaakt tijdens Feyenoord-Ajax. Daar moet een speler wat van kunnen zeggen, zeker als je het zo netjes zegt als Huntelaar (verklaarde onder meer dat Braamhaar dramatisch had gefloten, red.). Het is een keurige jongen die zich keurig heeft uitgelaten. Als hij een schikkingsvoorstel krijgt (boete of schorsing, red.), moet Huntelaar dat afwijzen want hij heeft niemand beledigd. De coaches hebben een herenakkoord gesloten om zich niet uit te spreken over beslissingen van scheidsrechters. Maar naarmate het seizoen vordert en de emoties oplopen, merk je daar weinig meer van.”

Gerard Marsman, directeur belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal: „Nederland is een vrij land. Iedereen kan zijn mening geven, ook over een scheidsrechter. De crux zit hem in het taalgebruik. Is het beledigend, dan moet daar tegen worden opgetreden. Huntelaar is een fatsoenlijke jongen die niet zomaar van alles uitkraamt. In dit geval gaat het naar ik begrepen heb om het begrip marchanderen. Huntelaar heeft dit bewust gezegd. Als je coaches laat opdraven omdat ze wat roepen over scheidsrechters, moet dat ook voor spelers gelden. Goed dat dit gebeurt omdat door deze zaak nog eens de discussie ontstaat over wat wel en niet kan. Met de gedragscode voor coaches, die worden geacht een voorbeeldfunctie te vervullen, zijn we de goede weg ingeslagen. De gedragscode helpt coaches hoe ze moeten omgaan met kritiek op de scheidsrechter en dat ze het ook toegeven als ze ernaast zitten. Anderzijds moeten we ook geen kruistocht gaan ontketenen; dan schieten we ons doel voorbij.’’

Dick Jol, oud-scheidsrechter: „Als een spelers iets onterechts zegt, kun je een onderzoek instellen. Maar we hebben met z’n allen kunnen zien dat de scheidsrechter fouten heeft gemaakt. Het was waar wat Huntelaar zei, hij heeft niemand beledigd en hij leeft in een democratisch koninkrijk. Waarom mag die jongen dan niks zeggen? Is de KNVB soms een soort Pyongyang of Havana aan het worden? Als Huntelaar een strafschop mist en we noemen hem een lul, dan gaat hij toch ook geen onderzoek naar ons instellen? Ongelooflijk, hoe durven ze? Scheidsrechters hoeven niet beschermd te worden, maar moeten gewoon goed fluiten. Laat de KNVB eerst zorgen dat ze hun eigen scheidsrechterstoko op orde hebben.”

Renske Bruinsma, woordvoerder KNVB: „Wij hebben een gedragscode ingesteld met de hele voetbalwereld: clubs, coaches, spelers en scheidsrechters. Daarin staat onder meer dat spelers en coaches zich niet beledigend moeten uitlaten en zich bewust moeten zijn van hun voorbeeldfunctie. De aanklager is onafhankelijk en is op eigen initiatief met een vooronderzoek begonnen. Hij zal Huntelaar om een nadere toelichting vragen; daarna volgt eventueel pas een schikkingsvoorstel. Eerdere incidentjes – zoals vorig seizoen met de uitlatingen van Gertjan Verbeek (destijds coach Heerenveen, kreeg boete, red.) over een marchanderende scheidsrechter – en het feit dat Huntelaar iets vergelijkbaars heeft gezegd en aanvoerder van zijn elftal is, vormden voor de aanklager aanleiding een vooronderzoek te beginnen.”

Cor Hellingman, advocaat, onder meer in sportrechtzaken: „Als scheidsrechters achteraf worden bekritiseerd, wordt hun positie aangetast. Vanuit het ‘politieke’ belang begrijp ik daarom dat de aanklager een vooronderzoek begint en dat de bond middels het verenigingstuchtrecht scheidsrechters in bescherming neemt. Scheidsrechters zitten in een moeilijke positie en worden amper betaald. Anderzijds kan een speler niet anders dan binnen een vereniging en de KNVB functioneren. Waarom mag hij geen eigen mening hebben? Een vooronderzoek naar de uitlatingen van Huntelaar is zwaar aangezet. Als ik kijk naar de toon en inhoudelijke argumenten heeft hij zijn verhaal netjes en weloverwogen verteld.”