Te weinig plek zieke zwangeren

Ziekenhuizen hebben te weinig plaats voor zieke zwangeren en vrouwen met een ernstig bedreigde zwangerschap. In 2006 werden 312 zwangere vrouwen in een penibele situatie overgeplaatst naar zogeheten perinatologische centra buiten de eigen regio, wegens plaatsgebrek. In zeven gevallen moest de zwangere vrouw naar België uitwijken. Dat stellen tien gynaecologen vandaag in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Het streven van VWS in 2001 was om het aantal bedden en werknemers voor deze groep patiënten fors uit te breiden, nadat problemen in 2000 aan het licht waren gekomen. Gynaecologen zeggen nu dat dat onvoldoende opschiet. „Iedere overplaatsing is heel schrijnend en onveilig”, zegt een van de auteurs J. van Eyck.

Het gaat om zieke vrouwen met bijvoorbeeld een zwangerschapsvergiftiging of zwangeren met een dreigende vroeggeboorte. De PvdA gaat minister Klink (Volksgezondheid, CDA) vragen stellen.