Stimulans kabinet voor inburgering

Den Haag, 27 sept. Het kabinet stimuleert gemeenten om meer inburgeringsprogramma`s op te zetten die het leren van Nederlands combineren met het opdoen van praktijkervaring. Dit jaar is voor deze `participatiebonus` 11 miljoen euro beschikbaar en in 2009 15 miljoen euro. Het kabinet stemde gisterenin met dit voorstel van minister Vogelaar (Integratie, PvdA).Inburgeraars zouden ervaring kunnen opdoen via een stage, vrijwilligerswerk, opleiding of gewoon werk.