Regering in Rabat heeft hier niets te zoeken

Opnieuw is er ophef ontstaan rondom een overheidsfunctionaris met een Marokkaanse achtergrond. Dat het kabinet dit incident hoog opneemt, is begrijpelijk. De Marokkaanse veiligheidsdienst heeft hier niets te zoeken.

Maar niet alleen deze brigadier moet het ontgelden, ook de Marokkaanse overheid moet worden aangepakt,temeer omdat het niet de eerste keer is dat de Marokkaanse veiligheidsdienst Nederlanders van Marokkaanse komaf probeert te ronselen.

Wij zijn geen verlengstuk van de Marokkaanse overheid en wij willen dat ook niet zijn. Dit alles neemt niet weg dat het voorstel van VVD-Tweede Kamerlid Teeven om alle overheidsfunctionarissen met een gemengde etnische achtergrond te screenen moet worden afgewezen. Zo`n screening zal tot een soort heksenjacht leiden waarbij de etnische achtergrond van een functionaris belangrijker wordt geacht dan zijn of haar capaciteiten en verkleint bovendien de kansen dat mensen met een gemengde etnische achtergrond nog kans maken op een baan bij de overheid.

Beter is het het hoofd koel te houden en alles in het werk stellen om een eind te maken aan de ronselpraktijken van de Marokkaanse overheid. De regering in Rabat moet met haar vingers van de Marokkaanse gemeenschap afblijven.