Omwonenden uit Schiphol-beraad

Rotterdam, 27 sept. Omwonenden van Schiphol stappen uithet overleg met de luchthaven over uitbreiding. Dit heeft Erwin von der Meer, voorzitter van de Vereniging Gezamenlijke Platform gezegd. Von der Meer zegtontstemd te zijn over de manier waarop vliegtuiglawaai in de toekomst wordt gemeten. Pagina 17