Gebruik aardgasbaten voor duurzame energie

Rick van der Ploeg stelt in Opinie & Debat van 13 september voor een onafhankelijk fonds voor de aardgasbaten op te zetten. Over de vraag waarvoor het geld in zo`n fonds moet worden gebruikt, blijft hij vaag. ”We kunnen voorzieningen treffen voor de toekomst. Hij (Wouter Bos) kan dit het Bosfonds voor de vergrijzing noemen.” Daar moeten wij het mee doen.

Toekomstige baten zullen geoormerkt moeten worden om verspilling te voorkomen. Het moet gaan om een maatschappelijk doel van lange adem. Daarnaast lijkt het mij logisch om deze middelen aan te wenden op hetzelfde gebied waar ze vandaan komen: de energievoorziening.Nederland moet volgens de overheid voorop lopen op het gebied van duurzame energie. De praktijk staat daarmee echter in schril contrast. Denk bijvoorbeeld aan de ontoereikende subsidiepot voor zonnepanelen voor woningen. Als de overheid werkelijk wil, kan met inzet van de aardgasbaten in de komende twintig jaar eengroot gedeelte van de in ons land gebruikte energie worden verkregen uit oneindige energiebronnen als zon en wind. Dat is goed voor het stimuleren van de exacte wetenschappen en van hoogwaardige industrie, voor een meer onafhankelijke positie ten opzichte van een energieleverancier als Rusland, en bovenal voor een prettige leefomgeving tot in lengte van jaren.