De lezer schrijft over (on)veilig sparen

Twee zaken die bij mij opkwamen bij het lezen van het artikel ‘Spaargeld minder veilig dan gedacht’ in deze krant van 20 september:

1) Waaronder valt nu eigenlijk een Levensloop Rekening? Wordt deze als spaarrekening aangemerkt en valt deze dus gewoon onder de 20.000 tot 40.000 regel?

2) Wat is de positie van een ABN Amro spaarrekening als Fortis eventueel op de fles gaat?

Dr. C. de Vreugd

Oestgeest

De krant antwoordt

De brievenbus van de rubriek ‘De lezer schrijft’, waarin we journalistieke kwesties behandelen, bleef deze week ongebruikelijk leeg. Maar het onderwerp dat het nieuws domineerde, de kredietcrisis, leverde wel veel post op, gericht aan de redacties Economie en Binnenland. De crisis is niet alleen groot nieuws van de andere kant van de Atlantische Oceaan, maar maakt Nederlandse burgers duidelijk dat hun eigen belegging, verzekering, hypotheek of pensioen door de globalisering niet immuun is.

Zo benaderden veel lezers ons met vervolgvragen op het artikel ‘Spaargeld minder veilig dan gedacht’ uit de krant van 20 september. In dat artikel werd beschreven dat een spaarder bij een Nederlandse bank volgens het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank weliswaar gegarandeerd 38.000 euro terugkrijgt als de bank failliet zou gaan, maar dat als de klant bij dezelfde bank schulden heeft, deze in principe worden verrekend met het spaartegoed. Bovenstaande brief is één van de vervolgvragen die we kregen.

Natuurlijk willen we onze lezers zoveel mogelijk blijven bedienen op de onderwerpen die hun rechtstreeks raken. Dat doen we meestal aan de hand van vragen die we zelf bedenken. En soms doen we dat aan de hand van concrete lezersvragen en suggesties. Redacteur Heleen de Graaf gaat vandaag in het economiekatern dan ook verder in op ‘veilig sparen’ en verwante onderwerpen. Ze doet dat in vraag-antwoordvorm, in journalistenjargon een Q&A, of een ‘what’s in it for me?’, zoals Angelsaksische kranten het noemen.

Zulke stukken zijn een vorm van dienstverlening, vanouds een van de pijlers onder kranten. ‘Service’ in de krant is ook: het weerbericht, een dagelijks recept, het overzicht van radio- en televisieprogramma’s, beurskoersen en andere handelsinformatie.

Toch blijft het onze primaire missie om het nieuwste nieuws te brengen en te duiden, in onze papieren kranten en op de websites – en daarbij onze eigen koers te varen. Natuurlijk hopen we dat onze lezers het ‘prisma’ dat wij hanteren nuttig (en prettig) vinden. En we zouden een bloedeloze, van de werkelijkheid losgezongen krant worden als we geen prijs zouden stellen op de huidige, semi-permanente dialoog met onze lezers (en de professionele netwerken van onze redacteuren). Maar we willen zelf onze onderwerpen en invalshoeken kiezen en kunnen dus niet alle lezersverzoeken in artikelen omzetten.

Er zijn ook lezersvragen die we niet kúnnen beantwoorden. Net zomin als deze krant een stemadvies geeft, kunnen wij bijvoorbeeld vertellen bij welke bank uw spaargeld in de veiligste handen is.

Ten eerste zouden we er onze onafhankelijkheid, ons grootste kapitaal, mee op het spel zetten. Ten tweede zou het ons kwetsbaar maken voor claims. En hoe dan ook weten wij het antwoord niet met waterdichte zekerheid.

In het verleden hadden we speciale rubrieken waarin vragen van de lezer over een actueel onderwerp werden beantwoord, bijvoorbeeld over de Europese Grondwet en over het nieuwe zorgstelsel.

We hebben overwogen zo’n rubriek te openen naar aanleiding van de kredietcrisis. Daar wachten we nog even mee; deze doorrollende lawine produceert vooralsnog meer vragen dan concrete antwoorden. Maar het in perspectief zetten van de vragen over de crisis is op dit moment de beste dienstverlening die wij onze lezers kunnen bieden.

Intussen blijven we blij met alle lezersvragen. Zij houden ons scherp.

Birgit Donker

Hoofdredacteur