Besmet met agressie

Er valt veel te zeggen op het artikel over Jay Belsky en zijn (nieuwe) bezwaar tegen crèches.

Ik laat dat aan anderen over en wil alleen kwijt dat ik het eens ben met de algemene conclusie jonge kinderen niet langer dan 30 (à 40) uur per week naar een crèche te laten gaan maar wel over vijf dagen verdeeld zodat ze korte dagen van 6 à 7 uur maken, net als op school.

In een groep zitten is leuk maar vraagt ook veel van een mens, ongeacht zijn leeftijd.

`s Morgens gaat het hele gezin naar werk, school en crèche en aan het eind van de middag zijn ze weer met elkaar thuis. Dat is overzichtelijk en voorspelbaar voor een kind dat nog geen tijdsbegrip heeft.

In de crèche zijn de voorwaarden geschapen voor een kindergemeenschap, waar de kinderen (en leidsters) elkaar kennen en zich kunnen hechten. Dat geeft geborgenheid en gezelligheid en ruimte voor verzorging, vrij spelen en leeractiviteiten voor hart, hoofd en lijf.

Zo hebben wij in de jaren `70, `80 en `90 in ons kinderdagverblijf in Amsterdam met vele generaties kinderen en hun ouders gewerkt. Als team droegen wij uit dat wij vanuit de kinderen keken en pas dan naar de belangen van de (werkende) ouders en de maatschappij.

Voor de langer werkenden kwam later de `huiskamer`, waar vroege of later kinderen apart werden opgevangen, anders dan in de korte baby-, peuter-, dreumes- en peutergroepen. Toen het part-time werken van moeders in zwang kwam ontstond de vraag naar 4 dagen opvang (een woord dat wij niet gebruikten !). En nog later, omdat crèches onbetaalbaar werden, zelfs 2 dagen.

Ik ben daar niet tegen maar op voorwaarde dat dezelfde kinderen (en leidsters) in vaste dagencombinaties komen, zodat er overzichtelijke, vaste groepen blijven bestaan waar nieuwe kinderen elkaar (snel leren) kennen. Als dit wordt losgelaten, zoals nu vrijwel overal gebeurt, omdat er helaas alleen vanuit de maatschappij en de arbeidspositie van de ouders wordt gekeken, is een crèche alleen nog maar kinderopvang.

Liesbeth Scheuder van het NIZW heeft als sociologe een groots onderzoek gedaan naar de groepsopbouw in crèches dat deze maand is gepubliceerd. Ik vraag me af of hier door wetenschappers of crèches zelf iets mee gedaan is. Het is in ieder geval hoog tijd dat in de discussie over de kwaliteit de groepssamenstelling en de duur van een dag of week wordt meegenomen. Dan kunnen eventuele agressieverhogende factoren bij de wortel worden voorkomen.