niet meer in de file staan

Sta je elke dag in de file? Eerst ’s ochtends en dan weer eind van de middag? Je zou van baan kunnen veranderen om dichter bij huis te werken.

Op internet kun je mensen zoeken met wie je mogelijk van baan kunt wisselen. Kijk op www.werkdichterbijhuis.nl