EU akkoord over werven van kennismigranten

EU-landen steunen een plan om hoogopgeleide migranten naar Europa te lokken. Maar ze hebben het oorspronkelijke voorstel daartoe van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, gisteren wel afgezwakt.

Vorig jaar stelde de Europese Commissie voor een blue card in te voeren, naar het voorbeeld van de green card die toegang geeft tot de Verenigde Staten. Het oorspronkelijke idee was dat migranten, na achttien maanden te hebben gewerkt in één EU-land, makkelijk zouden kunnen verhuizen naar een ander EU-land. Om tegemoet te komen aan bezwaren van lidstaten die dat niet zagen zitten, maakte de Europese Commissie het landen al mogelijk om toch drempels op te werpen tegen de komst van migranten, bijvoorbeeld quota.

Op een bijeenkomst van migratieministers, gisteren in Brussel, stemden landen in principe in met de blue card. Maar ze spraken ook af dat er, naast de Europese regeling, nationale regelingen kunnen blijven bestaan voor hoogopgeleide migranten. Daardoor is de kans dat de Europese regeling op grote schaal zal worden gebruikt klein, zei staatssecretaris Albayrak (PvdA, Justitie). „Maar we hebben er toch mee ingestemd omdat er landen zijn die nu helemaal geen regeling hebben.” Nederland heeft wel al een versnelde toelatingsprocedure voor kennismigranten. „Het is belangrijk dat Europa tekent voor vooruitgang op dit gebied”, aldus Albayrak.

De Europese Commissie denkt dat Europa in de toekomst migranten nodig heeft om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Met de blue card zou daarmee een begin moeten worden gemaakt. Oud-commissaris Frattini (Justitie) deed het voorstel vorig jaar omdat hij hoopte dat het toelaten van hoogopgeleide migranten relatief onomstreden zou zijn. Migratie is een gevoelig onderwerp omdat het vaak een rol speelt in nationale verkiezingen. Dat het plan voor de blue card nu wordt afgezwakt, is volgens Albayrak te wijten aan ‘koudwatervrees’ bij veel landen.