Veel meer uitstoot CO dan voorzien

Rotterdam, 25 sept.De mondiale uitstoot van het broeikasgas CO2stijgt sneller dan in het allerongunstigste scenario was voorzien. Sinds 2000 groeit de uitstoot vier keer zo snel als in het decennium ervoor, aldus het Global Carbon Project. Pagina 11