Dissident hervat acties tegen Birmese junta

De Birmese dissident Win Tin heeft gisteren bij zijn vrijlating na negentien jaar gevangenschap meteen zijn eerste daad van verzet tegen de junta gepleegd. Hij weigerde in te stemmen met de voorwaarden voor amnestie, die opgelegd werden aan de 9.002 gevangenen die werden vrijgelaten. Ook kondigde hij aan uit protest zijn blauwe gevangenispak aan te zullen houden. „Ik zal blijven vechten tot er democratie in dit land verschijnt”, zei hij.

Win Tin was een van de prominente voorvechters van democratie in de opstand van 1988, die bloedig werd neergeslagen. Daarbij vielen drieduizend doden. Volgens Amnesty International zijn er gisteren nog zeven politieke gevangenen vrijgelaten, en waren de overigen vooral kleine criminelen.

Vrijdag is het een jaar geleden dat het leger met geweld een einde maakte aan de protestmarsen van monniken en andere activisten. Duizenden protestleiders verdwenen toen in de beruchte Insein-gevangenis. De vrijlating van Win Tin, die na Aung San Suu Kyi een van de belangrijkste activisten is, geldt als een inspiratie voor de democratiseringsbeweging.

Vermoed wordt, dat de junta wilde voorkomen dat de 79-jarige Win Tin in gevangenschap zou sterven. Ook wordt een verband gelegd met de gisteren geopende Algemene Vergadering van de VN, waar secretaris-generaal Ban Ki-moon aankondigde de junta verder onder druk te zetten voor politieke hervormingen. (AP)