Onderzoek: podium- groepen zijn te klein

Theater- en muziekgezelschappen zijn te klein, bieden onvoldoende perspectief voor goed personeel en werken te weinig samen. Hierdoor komt de continuïteit en de kwaliteit van de podiumkunsten op de tocht te staan. De oplossing ligt in schaalvergroting, samenwerking, kennisdeling en scholing.

Dit stelt het rapport Wat kan er beter in de podiumkunsten? van het onderzoeksbedrijf Research voor Beleid. Opdrachtgever voor het onderzoek was de VSCD (Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) met medewerking van diverse brancheorganisaties uit de sector.

Volgens de VSCD krijgt de sector podiumkunsten met dit rapport: „een instrument in handen waarmee hij aan de slag kan gaan om meer op eigen benen te staan, samen te werken en kennis te delen. Het onderzoek bevestigt hiermee het belang van cultureel ondernemerschap. Door het toepassen van de oplossingen uit dit onderzoek wordt de kunstsector bovendien aangezet tot cultureel verantwoord ondernemen.”

Het rapport past in een langer durende discussie over het teruglopende aandeel van gesubsidieerde toneelgroepen en muziekensembles in het programma van de schouwburgen en concertgebouwen. Deze programmeren liever voorstellingen en concerten die meer publiek trekken. Over de oplossing van dit probleem verschillen de podiumkunstenaars en de VSCD nogal van mening.

Ook de politiek dringt er bij de podiuminstellingen op aan om zich meer te bekommeren om het publieksbereik en het daarbij horende ‘cultureel ondernemersschap.’

Ruim 300 organisaties uit alle geledingen van de podiumkunsten hebben vragen beantwoord over verschillende facetten in de bedrijfsvoering en de structuur van de sector. Uit interviews en enquêtes blijkt dat kleinschaligheid, ontbreken van samenwerking, mobiliteit, regeldruk en het binden van personeel als grootste knelpunten worden ervaren. Het valt op dat hierover nauwelijks verschillend gedacht wordt tussen de genres en typen organisaties.

De oplossingen die het onderzoek biedt, richten zich op schaalvergroting door fusie, organisatorische en inhoudelijke samenwerking, scholing, kennisuitwisseling en creatief gebruik van (nieuwe) media.

Het onderzoek werd mede betaald door de VandenEnde Foundation en het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten.