Monitors EU gaan naar Georgië

De EU-landen sturen een eigen civiele waarnemersmissie naar Georgië. Dat hebben de Europese ministers van Buitenlandse Zaken vanmorgen besloten. Vanmiddag zouden zij akkoord gaan met de juridische basis voor de uitzending. De missie moet uiterlijk 1 oktober aan het werk in Georgië.

EU-voorzitter Frankrijk zou vandaag ook een speciale EU-vertegenwoordiger aanwijzen voor Georgië. Naar verwachting wordt dat de Franse diplomaat Pierre Morel, die nu de EU-vertegenwoordiger is voor Centraal Azië.

Volgens EU-buitenlandcoördinator Javier Solana is de EU ook „klaar” en „bereid” om waarnemers naar Abchazië en Zuid-Ossetië zelf te sturen – waar Rusland zich fel tegen verzet. „Maar we moeten afwachten hoe de situatie op de grond zich ontwikkelt.”

De bekendmaking van de EU komt op het moment dat de NAVO scherpe kritiek uit op het EU-vredesplan voor Georgië. Secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer noemde het plan „onacceptabel”. Vandaag praat hij met de Georgische president Saakasjvili.

Die NAVO-missie was al ruim voor de Georgisch-Russische oorlog gepland. Maar in Georgië wordt het bezoek opgevat als een steunbetuiging en een versterking van een mogelijk Georgisch lidmaatschap van de verdragsorganisatie. Tijdens de NAVO-top in april in Boekarest kreeg Georgië te horen dat het voorlopig niet de aspirant-status zou krijgen. Volgens Georgië zou de kans daarop nu fors zijn toegenomen.

Binnen de NAVO zelf bestaat grote onenigheid over het toelaten van voormalige Sovjetrepublieken als Georgië en Oekraïne. Later deze week komt de NAVO in Londen bijeen om over die uitbreiding te discussiëren. De nieuwe NAVO-leden die in het verleden tot het Warschaupact behoorden, steunen Georgië in zijn conflict met Rusland unaniem. Zij staan daarin lijnrecht tegenover de meeste West-Europese staten. Vooral Frankrijk en Duitsland menen dat na de oorlog grotere voorzichtigheid is geboden bij het eventueel toelaten van landen die in het verleden tot de invloedsfeer van Rusland behoorden.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

NAVO en Georgië

In het bericht Monitors EU gaan naar Georgië (15 september, pagina 4) staat dat de NAVO deze week In Londen praat over de uitbreiding met Georgië en Oekraïne. De NAVO-ministers van Defensie praten echter over de invloed die het conflict in Georgië zou moeten hebben op NAVO-plannen.