Staartbijter

In het diagram kunt u van links naar rechts woorden invullen die ‘staartbijters’ zijn, dat wil zeggen dat ze van voren en van achteren gelijk zijn en als het ware in hun eigen staart kunnen bijten. Voorbeelden van staartbijters zijn Kamagurka, met kop ka en staart ka, en sterkste waarvan kop en staart beide ste zijn.De in te vullen begrippen zijn twee keer omschreven, een keer groen en een keer paars. De cijfers tussen haakjes geven aan met hoeveel letters het antwoord in zijn staart bijt. U moet zelf uitpuzzelen welke twee omschrijvingen bij elkaar horen en waar de woorden moeten worden ingevuld. Grijze vakjes zijn voor klinkers, witte voor medeklinkers. Een van de antwoorden bestaat uit twee woorden.Heeft u alles ingevuld, dan zult u merken dat één begrip niet omschreven, maar zo gelaten is; dat kunt u invullen. Vervolgens leest u in de twee gekleurde stroken van boven naar beneden wat voor elk antwoord geldt.

Omschrijvingen groen: Communicatiemedewerkster (2) • Dat kan een gebrek zijn (2) • De moeite waard (4) • Die vind je nooit als je verstrooid wordt (5) • Heel weinig (6) • Hits van mensen als Carey, Crosby en Rea (4) • Horen bij Cockers Mad Dogs (2) • Houdt mensen bezig (3) • Jacob Mossel en Gerrit Zalm begonnen er hun leven (2) • Leerde exact (3) • Ongelijkheid (3) • Pulp (3) • Restaurants (3) • Vormen nevels (4) • Waren doorlopend bij Frida Kahlo (3) Paars: Boekenwurmenontbijt (3) • Britse heren (2) • Digitaal aan het bewerken (4) • Doen het altijd weer goed in december (4) • Heeft een Almanak (2) • Heeft verstand van machines (3) • Helpen medicijnen binnen te krijgen (4) • Kennelijk relevant verschil (6) • Kunnen worden opgeslagen (3) • Langdurig (2) • Leggen joden steentjes op (5) • Pikorde (3) • Van den Endes corebiz (3) • Vrouw die stemmen hoort (2) • Zijn verbaasd samen opgetrokken (3)