Klassieke tragedie

Het artikel `Omstreden helden` (Z &cetera, 30-8) over de Georgische opstandelingen op Texel behoeft enige aanvullingen en preciseringen. Het 822e (Georgisch) infanteriebataljon was één van de 53 Ostbataillone, samengesteld uit niet-Russen en regulier onderdeel van het Duitse leger.

In totaal kwamen 89 burgers door gevechtshandelingen om het leven. Het in het artikel genoemde aantal van 117 is op zichzelf juist, maar is inclusief andere doodsoorzaken.

Het is eerder het in 1945 door J .A. van der Vlis gepubliceerde Tragedie op Texel geweest dan de in het artikel genoemde brief van luitenant-kolonel Tweedsmuir, dat voor een vrijwel volledige rehabilitatie der Georgiërs heeft zorggedragen. Dit boekje was in wezen hun levensverzekering. Met gerepatrieerde militairen van andere Ostbataillone is korte metten gemaakt.

Tweedsmuir was noch Canadees noch opperbevelhebber. Hij diende wél in het Canadese leger en stamde uit een Schots geslacht, de Buchans.

De muiterij was een klassieke tragedie, gedoemd te mislukken. De Georgiërs waren eerder tragische figuren dan helden. Hun poging zich te rehabiliteren heeft zo`n 1000 doden gekost. In beide gevallen, Zuid-Ossetië en Texel, hebben Georgische leiders een inschattingsfout gemaakt. Met onnodig verlies aan mensenlevens tot gevolg.