Kabinet wil minimaal 500.000 woningen erbij in de Randstad

Tot het jaar 2040 moeten er minimaal 500.000 woningen bij komen in de Randstad. Dit betekent dat er ruimte moet worden gevonden die vergelijkbaar is met tien tot twintig keer de omvang van Amersfoort. Dit staat in de Structuurvisie Randstad 2040, die het kabinet gisteren heeft vastgesteld.

Doel van deze visie is om samen met regionale en lokale overheden te komen tot een gecoördineerde inrichting van de Randstad. Dit is nodig om de achteruitgang van de leefbaarheid, gevolgen van klimaatverandering en bereikbaarheidsproblemen tegen te gaan. Het kabinet wil tegemoet komen aan de stijgende vraag naar huizen in de Randstad.

De woningbouw zal strikt worden gereguleerd. Zo moet in de visie van het kabinet 40 procent van de 500.000 nieuwe woningen in de bestaande steden worden gebouwd. Dit betekent dat er volgens het kabinet „meer compact” gebouwd moet worden, bijvoorbeeld in de vorm van hoogbouw. Bovendien zal Almere worden uitgebreid met nog eens 60.000 woningen. Om een aantrekkelijke woonomgeving te garanderen, wordt gedacht aan ontwikkeling van „metropolitane parken”, te vergelijken met Hyde Park in Londen of Central Park in New York.

Het grote probleem bij de planologische ontwikkeling van de Randstad werd tot nu toe altijd gevormd door de talrijke overheden. Eerder stelde een commissie onder leiding van oud-premier Kok voor de Randstad onder één bestuur te brengen. In de nieuwe structuurvisie schrijft het kabinet niets over bestuurlijke vormgeving. Minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) waarschuwde gisteren bij de presentatie voor nieuwe, eindeloze bestuurlijke discussies. Er wordt voorlopig gekozen om per project met de meest betrokken bestuurslagen te overleggen.

Het kabinet wil het gebied tussen Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht niet meer aanduiden als het ‘groene hart’, maar als ‘Groen Blauwe Delta’. Het gebied zal aansluiten op het IJsselmeer, de Noordzee en de Zeeuwse wateren, om het wateroverschot dat het gevolg is van de klimaatverandering op te kunnen vangen.