Is alles geoorloofd omwille van de persvrijheid? 2

Aan de vrijheid van journalisten om onthullingen te doen wil ik totaal niet tornen. Maar Gerard van Westerloo gaat over de schreef als hij het zijn `journalistieke plicht` vindt zijn naam te verbinden aan een publicatie van gestolen materiaal. Laat ik - ook stammend uit de linkse journalistieke beweging, namelijk Het Vrije Volk - het helemaal niet met hem eens zijn.

Van een klopjacht is geen sprake als alleen wat kanttekeningen worden geplaatst bij de nogal participerende journalistiek uit die tijd, die niet de mijne is. Het woord `participerend` zegt het al. Je bent pr-vertegenwoordiger van een bepaalde richting. Dat heeft niks te maken met onafhankelijke, integere onthullingen.

Van Westerloo schrijft zelf dat het niet de taak van journalisten is om op ”dievenpad” te gaan. Maar in het belang van het beroep (persvrijheid?) wil hij wel gestolen informatie publiceren. Heling dus. Ik kan niet meer achterhalen of dat - zonder wederhoor - indertijd door hem is gedaan. Hij zou dan ook volkomen fout zitten en het beroep van journalist te grabbel gooien.

Ik begrijp trouwens niet waarom hij zich heeft ingelaten met een verschrikkelijk actieblaadje als Bluf!. Daarmee haalt hij zichzelf omlaag als linkse actievoerder in plaats van afstandelijke journalist te zijn. De rechtsstaat Nederland is en was sterk genoeg om eventuele juridische procedures tegen vermeende journalisten of zelfs actievoerders eerlijk te laten verlopen. Ook journalisten zijn, gelukkig maar, niet onschendbaar.

Ik houd trouwens aan hem en zijn participerende collega`s van Vrij Nederland een nare smaak over. Zij beschouwden ons (onafhankelijke journalisten van Het Vrije Volk onder leiding van wijlen Herman Wigbold die in eigen linkse kring kritisch opereerden) indertijd als `armzalige losers`.

Nee, zij hadden de (linkse) wijsheid in pacht en zouden Nederland en de wereld wel eens hervormen. Ze hadden toen wel het tij mee voor linkse arrogantie. Helaas zie je dat bij Van Westerloo weer terug in zijn artikel.