Is alles geoorloofd omwille van de persvrijheid? 1

In het artikel `Rechts houdt klopjacht op linksen van weleer` (Opiniepagina, 27 augustus) gaat Gerard van Westerloo in op de redenen waarom hij zijn naam heeft verbonden aan de publicatie van het bij Economische Zaken indertijd gestolen materiaal. De eerstgenoemde reden is `de onmiskenbare andere kijk op wat de toenmalige regering ons wilde voorspiegelen. Er werd wél druk over de bouw van kerncentrales gespeculeerd, terwijl dat tegenover de buitenwereld bij hoog en bij laag ontkend werd.`

Je zou - zeker bij een oud-journalist - verwachten dat hij goed is geïnformeerd over wat hij schrijft, maar dat lijkt hier niet het geval. Hoezo ontkenning door de regering van bouw van kerncentrales? We spreken immers over medio 1985, toen het voornemen van de regering om nieuwe kerncentrales te bouwen al ongeveer een jaar naar buiten was gebracht. De publicatie van het materiaal vond verder plaats enkele maanden nadat de Tweede Kamer al had ingestemd met dit voornemen. Anders gezegd, de bouw van kerncentrales was op dat moment bepaald niet een nieuw feit. Het punt dat nog open stond was waar die centrales zouden worden gebouwd. En dat onderwerp heeft de overheid zeker niet buiten de openbaarheid gehouden, zie de najaar 1985/ voorjaar 1986 gehouden procedure van de Planologische Kernbeslissing Vestigingsplaatsen Kerncentrales. Ook over die keuze van vestigingsplaatsen zou het parlement het laatste woord hebben.

Kortom, Van Westerloo voert een drogreden aan. Blijkbaar gaat het vooral om de door hem als tweede reden opgevoerde persvrijheid. Daarvoor zijn alle middelen geheiligd, (je gebruikt relevante informatie `ongeacht de herkomst`), al laat hij anderen liever het vuile werk opknappen.