Financiering ziekenhuizen is en blijft taak overheid

In tegenstelling tot wat Johan Schaberg beweert in zijn column van 30 augustus, valt minister Klink te prijzen dat hij geen private investeerders wil toelaten in de zorginstellingen, gezien de onzekere basis van private financiering en het eveneens onzekere winstoogmerk. Private financiering is een onzekere basis voor een zo belangrijke publieke voorziening als de gezondheidszorg, waar eigen belangen geen rol mogen spelen.

Het Slotervaartziekenhuis, dat Schaberg als voorbeeld noemt, zou je een uitzondering kunnen noemen. Het ondernemersechtpaar wilde het noodlijdende ziekenhuis redden, wat dankzij een gezond beleid ook is gelukt en waarbij ook nog een flinke winst werd geboekt. Zij zouden hier wel een beloning voor mogen ontvangen, maar daarmee zou de deur worden opengezet voor de aandeelhouders, die alleen maar uit zijn op het vermeerderen van hun kapitaal.

Ondernemers van het type wijlen Fentener van Vlissingen zijn helaas een grote zeldzaamheid. Voldoende financiering van ziekenhuizen is een kerntaak van de overheid en dat moet zo blijven.