De lezer schrijft over het nieuwe formaat van twee katernen

Net als bij de vorige tabloidiseringsstapjes bij deze mijn hartelijke instemming. Inderdaad, zoals de hoofdredacteur schrijft, méér leesgemak. Waarbij minder schouderpijn voor de lezer en minder hinder voor de medereiziger ook een belangrijke rol spelen, evenals de rustiger opmaak van de pagina’s. In het eerste katern en in het economiekatern kunt u een hiërarchie in het nieuws aanbrengen door het instrument van volgorde te gebruiken in plaats van het broadsheetformaat.

Maarten Verberk

Heemstede

Erg mooi, uw weer uitgebreide krant na de vakantieperiode. Heel mooi is de afbeelding op de voorpagina van de Wetenschapsbijlage van 30 augustus: die sterren en zo meer. Al had iets meer uitleg wel gemogen: wat zijn precies die rode en gele ‘wolken’?

Wel heb ik problemen met de kleine letters – ondanks twee (spaar)lampen en een bril met dubbele focus van 750 euro en een vergrootglas. Is niet alleen het formaat (tabloid), maar ook de lettergrootte verkleind?

Dr. Frans E.J. Gieles

Deventer

Ons wordt aangepraat dat het tabloidmodel zoveel handzamer is. Maar met eenzelfde inhoud wordt de krant dubbeldik. En dat is voor mijn gevoel juist onhandiger.

Han van der Linden-Schadd

Amsterdam

Bij het duidelijke overzicht van de nieuwe indelingen en katernen mis ik het onderwerp ‘Onderwijs’ dat altijd onderdeel uitmaakte van de Wetenschapsbijlage. Waar zal dat onderwerp in de toekomst te vinden zijn? Toch belangrijk genoeg, dunkt mij.

Mr. K. Klijn

Zeist

De krant antwoordt

Een twintigtal reacties ontvingen we op de vernieuwing van de bijlagen Opinie & Debat en Wetenschap, die voortaan op tabloidformaat verschijnen. De meeste lezers vinden dit formaat handiger. Sommigen meldden er toch moeite mee te hebben, bijvoorbeeld bij het lezen in bed. Een ander bracht daar tegenin dat bij het lezen in bad de bijlage op klein formaat weer wel veel handiger is.

Onderwijs blijft voor onze krant en onze lezers als onderwerp belangrijk. Alleen de plek waar de stukken worden geplaatst, is aan het veranderen. Op de binnenlandpagina’s staan nieuws en achtergronden, zoals de afgelopen week over het aanbesteden van schoolboeken, over excellente universiteiten en excellente studenten én over de trend dat ouders zelf een school beginnen.

Op de opiniepagina’s staan de meningen over onderwijs, zoals maandag de opinieartikelen naar aanleiding van de opening van het academisch jaar en woensdag een hoofdredactioneel commentaar over excellente studenten. Ook columnist Leo Prick, die tot nu toe in Wetenschap & Onderwijs schreef, zal regelmatig op de opiniepagina’s verschijnen, bijvoorbeeld afgelopen maandag.

In de bijlage Zaterdag & cetera zullen relevante achtergrondverhalen over onderwijs blijven verschijnen zoals de laatste jaren al gebruikelijk. In deze bijlage begon bovendien vorige week een wekelijkse onderwijscolumn ‘uit de school’, met minireportages uit de klas van Marijn Backer, docent klassieke talen aan de Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven en Joyce de Grand, docent aan een middelbare school in Amsterdam-Oost. Beiden hadden eerder om en om de wekelijkse rubriek ‘Het Vak’ op de onderwijspagina in de wetenschapsbijlage.

In de bijlage Wetenschap blijven we aandacht besteden aan onderwijs, als het gaat om wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs of naar de psyche van jongeren.

De lettergrootte in de bijlagen hebben we niet veranderd. Maar ook ons viel op dat in sommige kaders de letters wat iel lijken. Daar kijken we naar. Mogelijk lijkt de letter kleiner door de bredere kolom.

Op de voorplaat van de Wetenschapsbijlage van afgelopen week, waar de lezer aan refereert, stonden behalve zware en lichtere sterren (respectievelijk blauwe en meer rozige spikkels) van verschillende leeftijden, dichtere en dunnere nevels van gas en stof. De witte vormen zijn dikke nevels, waarin door samentrekkingen nieuwe sterren ontstaan. De rode wolkachtige structuren bestaan uit opgewarmd gas dat deze schoongeveegde ruimtes instroomt.

Dan de nietjes in de bijlage. Die zijn cruciaal voor de huidige indeling, waarbij de bijlagen in elkaar zijn gevouwen. Zonder de nietjes zou je maar met moeite zien waar het ene katern begint en het andere ophoudt. Ook zijn de nietjes handig bij het lezen van de bijlagen, die anders snel uit elkaar zouden vallen. De krant met nietjes kan overigens, net zoals tijdschriften, gewoon in de oudpapierbak. Ze worden er in het recycleproces ‘uitgemagnetiseerd’, dat wil zeggen met een magneet verwijderd. Net als de lezer is ons opgevallen dat het nieten niet altijd even netjes gebeurt. De drukkerij streeft ernaar dergelijke missers te voorkomen.

Tot slot, zoals een opmerkzame lezer terecht vermoedde, we gebruiken sinds vorige week verbeterd papier, waardoor de foto’s beter uitkomen.

Birgit Donker

Hoofdredacteur