CDA, VVD: pleiter moet staan

Het CDA en de VVD zijn het niet eens met de beslissing van de Rotterdamse rechtbank dat advocaat Mohammed Enait niet hoeft op te staan als de rechter binnenkomt. Gisteren meldde NRC Handelsblad dat de rechtbank ontheffing had verleend vanwege Enaits „diepe geloofsovertuigingen”, die stellen dat alle mensen gelijk zijn.

„Het kan niet zo zijn dat één individu met extreme ideeën de algemene omgangsvormen onderuit kan halen”, zei CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma Buma in een reactie. Parlementariër Henk Kamp (VVD) wil een einde aan deze „mallotigheid”. Beide partijen willen de kwestie volgende week aan de orde stellen tijdens het Vragenuurtje.

Een woordvoerder van de Raad voor Strafrechtstoepassing, een adviesorgaan van de minister van Justitie, zegt met grote belangstelling het debat in Rotterdam over het ‘zittenblijven’ af te wachten. „Maar vooralsnog kunnen we ons vinden in het voorlopige standpunt van de Rotterdamse rechtbank dat een advocaat bij hoge uitzondering niet hoeft op te staan voor rechters.”

De Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam zegt binnenkort een standpunt in deze zaak te zullen innemen. In het algemeen, zegt deken W.H. Claassen, moet je als advocaat respect en eerbied tonen voor vonnissen en de makers ervan. „Maar ja, we leven in een maatschappij met verschillende opvattingen.”

Pikant detail van het oordeel van de Rotterdamse rechtbank dat Enait niet hoeft op te staan voor de rechter, is dat dezelfde rechtbank vorige maand oordeelde dat dezelfde man terecht was afgewezen voor een baan bij de gemeente Rotterdam. Enait had gesolliciteerd op de baan van klantenmanager, maar schudt vrouwen niet de hand. Dat zou „kwetsend” en „beledigend” zijn, aldus de rechtbank. Eerder had de Commissie Gelijke Behandeling nog geoordeeld dat Enait was gediscrimineerd door de gemeente.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Staan

In het bericht CDA, VVD: pleiter moet staan (6 september, pagina 3) wordt een woordvoerder van de Raad voor de Strafrechtstoepassing aangehaald. Bedoeld is Raad voor de Rechtspraak.