asielzoekers

asielzoekers nrc.nl/voortegen Voor Henk Kamp wijt het aantal asielzoekers aan het categoriale beschermingsbeleid. Misschien klopt dat, misschien ook niet. Volgens zijn collega Stef Blok (ook VVD) komt het door het generaal pardon. Ik ben jaloers op zoveel zekerheid. Ik heb vooral vragen. Hoeveel asielaanvragen van Irakezen en Somaliërs zijn herhaalde aanvragen? Komen de nieuw aangekomen aanvragers uit Denemarken en Zweden, of vers uit Irak?Ook in Duitsland en Turkije stijgt het aantal Iraakse asielzoekers sterk. Hebben ze daar ook een categoriaal beschermingsbeleid? Zonder antwoord op dit soort vragen weten we niet of de stijging gevolg is van het Nederlandse beleid. Ook als we daar wel van uitgaan, heb ik vragen: Ligt overleg binnen de EU over een gezamenlijke benadering van Iraakse en Somalische asielzoekers niet meer voor de hand dan restrictief beleid na-apen?De meeste Somalische asielzoekers kunnen als gevolg van het Salah Sheekh-arrest van het Hof in Straatsburg niet worden teruggestuurd. Wat doen de Denen en de Zweden met hen?Zijn sommige ‘kansarme migranten’ misschien mensen die recht hebben op asiel?Gelukkig kan Henk Kamp ons dit allemaal vertellen, want hij heeft zijn standpunt al klaar.Thomas Spijkerboer is hoogleraar migratie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.Lees de reactie van Kamp op Spijkerboers repliek op nrc.nl/voortegen en discussieer mee. ==== Capturefile: K:\fotobestanden\RAW bestanden\Spijkerboer-0123.CR2CaptureSN: 1130701868.000042Software: Capture One LE for Windows
asielzoekers nrc.nl/voortegen Voor Henk Kamp wijt het aantal asielzoekers aan het categoriale beschermingsbeleid. Misschien klopt dat, misschien ook niet. Volgens zijn collega Stef Blok (ook VVD) komt het door het generaal pardon. Ik ben jaloers op zoveel zekerheid. Ik heb vooral vragen. Hoeveel asielaanvragen van Irakezen en Somaliërs zijn herhaalde aanvragen? Komen de nieuw aangekomen aanvragers uit Denemarken en Zweden, of vers uit Irak?Ook in Duitsland en Turkije stijgt het aantal Iraakse asielzoekers sterk. Hebben ze daar ook een categoriaal beschermingsbeleid? Zonder antwoord op dit soort vragen weten we niet of de stijging gevolg is van het Nederlandse beleid. Ook als we daar wel van uitgaan, heb ik vragen: Ligt overleg binnen de EU over een gezamenlijke benadering van Iraakse en Somalische asielzoekers niet meer voor de hand dan restrictief beleid na-apen?De meeste Somalische asielzoekers kunnen als gevolg van het Salah Sheekh-arrest van het Hof in Straatsburg niet worden teruggestuurd. Wat doen de Denen en de Zweden met hen?Zijn sommige ‘kansarme migranten’ misschien mensen die recht hebben op asiel?Gelukkig kan Henk Kamp ons dit allemaal vertellen, want hij heeft zijn standpunt al klaar.Thomas Spijkerboer is hoogleraar migratie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.Lees de reactie van Kamp op Spijkerboers repliek op nrc.nl/voortegen en discussieer mee. ==== Capturefile: K:\fotobestanden\RAW bestanden\Spijkerboer-0123.CR2CaptureSN: 1130701868.000042Software: Capture One LE for Windows

Tegen

In de eerste helft van 2008 kwamen er bijna twee keer zoveel nieuwe asielzoekers naar Nederland als vorig jaar, in de maand juni zelfs bijna drie keer zoveel. Tweederde deel van hen was afkomstig uit Irak en Somalië. Asielzoekers uit deze landen weten zich bij voorbaat verzekerd van een verblijfsvergunning, het zogenoemde categoriale beschermingsbeleid. In landen als Zweden en Denemarken is dit jaar 70 procent van de asielaanvragen van Irakezen afgewezen. Gevolg: een halvering van de toestroom. Vorig jaar heb ik staatssecretaris Albayrak en de coalitie van CDA, PvdA en CU voorspeld dat dit zou gebeuren en hun bijna gesmeekt het beleid aan te scherpen. Telkens stelde ik voor de aanvragen van Irakezen en Somaliërs individueel te beoordelen, zoals alle andere Europese landen doen. Tevergeefs. Vooral de opstelling van het CDA stelt teleur. In het vorige kabinet werd de VVD geholpen om de toestroom van asielzoekers drastisch terug te dringen, nu krijgen PvdA en CU de kans om dat terug te draaien. De Nederlandse samenleving is uit het lood geslagen door het grote aantal kansarme immigranten. Restrictief beleid is pure noodzaak. De opstelling van het kabinet en de coalitiefracties is dan ook onbegrijpelijk en onverantwoord.

Henk Kamp is Tweede Kamerlid voor de VVD.

Voor

Henk Kamp wijt het aantal asielzoekers aan het categoriale beschermingsbeleid. Misschien klopt dat, misschien ook niet. Volgens zijn collega Stef Blok (ook VVD) komt het door het generaal pardon. Ik ben jaloers op zoveel zekerheid. Ik heb vooral vragen.

Hoeveel asielaanvragen van Irakezen en Somaliërs zijn herhaalde aanvragen? Komen de nieuw aangekomen aanvragers uit Denemarken en Zweden, of vers uit Irak?

Ook in Duitsland en Turkije stijgt het aantal Iraakse asielzoekers sterk. Hebben ze daar ook een categoriaal beschermingsbeleid?

Zonder antwoord op dit soort vragen weten we niet of de stijging gevolg is van het Nederlandse beleid. Ook als we daar wel van uitgaan, heb ik vragen:

Ligt overleg binnen de EU over een gezamenlijke benadering van Iraakse en Somalische asielzoekers niet meer voor de hand dan restrictief beleid na-apen?

De meeste Somalische asielzoekers kunnen als gevolg van het Salah Sheekh-arrest van het Hof in Straatsburg niet worden teruggestuurd. Wat doen de Denen en de Zweden met hen?

Zijn sommige ‘kansarme migranten’ misschien mensen die recht hebben op asiel?

Gelukkig kan Henk Kamp ons dit allemaal vertellen, want hij heeft zijn standpunt al klaar.

Thomas Spijkerboer is hoogleraar migratie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Lees de reactie van Kamp op Spijkerboers repliek op nrc.nl/voortegen en discussieer mee.