Adam anders, eva vreemd

In de wetenschapsbijlage lezen wij over `deschepping van Adam en die van Eva (...)waarin het draait om de zondeval`. Het hele betoog komt in een ander licht te staan wanneer men bedenkt dat Adam en Eva ook een periode vóór hun zondeval gekend hebben. Nergens wordt deze fase correct afgebeeld. Ook in de illustraties bij het artikel van Berthold van Maris zien wij een God mensen boetseren, terwijl hun navel duidelijk in beeld is. Dat is ten enenmale onjuist.Adam en Evan zijn geschapen, niet geboren en kunnen dus geen navel hebben. Dit gegeven noopt tot een herziening van de ontwikkelde ideeën over de seksualiteit zoals die in het artikel worden opgeworpen. Ik zag op een zestiende-eeuws altaar in de kloosterkerk van Bad Doberan (Noord-Duitsland) de juiste afbeelding van Adam en Eva: Eva heeft nog niet in de appel gebeten en zij is zonder navel afgebeeld. Ik zend u aangehangen een foto van het altaaronderdeel.