500.000 huizen in Randstad erbij

Tot het jaar 2040 moeten er minimaal 500.000 woningen worden bijgebouwd in de Randstad. Dit staat in de Structuurvisie Randstad 2040 die het kabinet gisteren heeft vastgesteld.

Pagina 3