Spijkers schikt niet met Defensie

Klokkenluider Fred Spijkers gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van staatssecretaris Jack de Vries (Defensie, CDA). Spijkers vindt dat Defensie „een paar stappen in de goede richting” heeft gezet, maar is tegelijkertijd „laaiend” over de inhoud van het voorstel. „De schuld wordt weer bij mij gelegd en niet bij Defensie”, aldus Spijkers in een reactie.

Gisteren stuurde de staatssecretaris een brief naar de Kamer met daarin een voorstel om het geschil te beslechten. De Vries wil de advocatenkosten (81.000 euro) vergoeden, net als een deel van de andere onkosten. Ook krijgt Spijkers zijn misgelopen wachtgeld en pensioen uitbetaald. Spijkers kreeg eerder 1,6 miljoen euro van de Staat en volledig eerherstel. Volgens Jack de Vries zijn daarmee „de praktische problemen [...] opgelost” en wordt er „recht gedaan aan de bijzondere rol die de heer Spijkers heeft gehad in verband met het mijnongeval in 1984”.

Spijkers is kwaad omdat Defensie in de brief schrijft dat sinds 1 september geen wachtgeld meer wordt uitbetaald, omdat hij „niet meer aan de voorgeschreven maandelijkse informatieverplichting voldeed over eventuele andere inkomsten”. Spijker zegt dat hij nooit formulieren heeft ontvangen, omdat hij „door valsheid in geschrifte” in de WAO is beland. Defensie is bereid het wachtgeld alsnog uit te betalen als Spijkers een eenmalige verklaring afgeeft over zijn eventuele neveninkomsten. Ook vindt Spijkers dat Defensie nog steeds geen openheid van zaken geeft over hoe hij is behandeld door de staat.

De zaak-Spijkers speelt sinds 1984. Spijkers werkte in de jaren tachtig bij Defensie als maatschappelijk werker. Hij weigerde de weduwe van een militair iets wijs te maken over de dood van haar man bij een oefening met een mijn. Daarop werd hij aan de kant gezet door Defensie.