Docenten uni Leiden moeten relaties met studenten melden

Rotterdam. Docenten van de Leidse universiteit die een liefdesrelatie met een student krijgen, moeten dit gaan melden aan hun leidinggevende. De `gedragscode omgangsvormen docenten en studenten` is op 1 september van kracht geworden. De code wil ”een kader scheppen voor een goed, veilig en stimulerend werk- en studieklimaat, waarbij docenten en studenten op respectvolle wijze met elkaar omgaan”. Woordvoerder van de AbvaKabo-fractie in de universiteitsraad Hendrik Kaptein vindt de gedragscode overbodig. Volgens hem is de code ingesteld na geruchten over een incident bij de faculteit Letteren, ”waarvan nooit is vastgesteld wat er eigenlijk tussen een docent en een student is voorgevallen”, aldus Kaptein. ”Hoe dan ook zijn er geen ernstige feiten vastgesteld.” Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden was gisteravond niet bereikbaar voor commentaar.