Correcties & aanvullingen

Advocaten

In het artikel Advocaat kan zelf overal procederen (zaterdag 30 augustus, pagina 3) wordt gesproken van procuratoren, waar procureurs is bedoeld. Verder wordt gesteld dat voorheen een advocaat ingeschreven was bij een van de negentien arrondissementen. Dat is nog steeds het geval, maar – vanaf 1 september – kunnen advocaten wel in een ander arrondissement actief zijn zonder een collega te hoeven inschakelen.

Rector

In het bericht UvA: laat student kwaliteit betalen (1 september, pagina 3) wordt rector Hans Schoof van de Universiteit Utrecht genoemd. Hij heet Hans Stoof.